15-12-24

Antwoorden op gebed

“Voor God is niets onmogelijk.”

Lukas 1:37

Samuel, een buitenlander in Libië, was zijn bijbel aan het lezen tijdens een pauze op het werk. Toen een van zijn collega’s, Amal, hem vroeg wat hij aan het doen was, vertelde Samuel haar dat hij ervan hield om de Bijbel te lezen en Jezus dieper te leren kennen.

Amal vertelde Samuel dat zij over Jezus gedroomd had. In de droom, kon ze Jezus’ gezicht niet duidelijk zien, maar ze wist dat Hij het was. Het was donker, maar toen brak er een licht door de wolken en plotseling veranderde de grond onder haar zich in water. Ze keek op en zag hem komen vanuit de lucht en ze was erg bang. Ze vertelde Samuel dat ze altijd dit soort dromen had.

Een dag of twee later, deelde Samuel zijn getuigenis met Amal. God had hem van zijn vroegere slechte wegen afgebracht en hem een nieuw leven gegeven. Jezus had zijn hart veranderd. Amal luisterde aandachtig en zei: “Dank je God dat Hij deze dingen voor je gedaan heeft!”

Samuel kan niet verder uitreiken naar Amal vanwege culturele beperkingen in de relaties tussen mannen en vrouwen. Samuel hoopt haar voor te stellen aan een andere vrouw die ook Jezus volgt.

In een andere stad zijn een paar Libische volgelingen van Jezus gezalfd met olie terwijl andere gelovigen voor hen baden om bekrachtigd te worden door de Heilige Geest met vrijmoedigheid om het Goede Nieuwste delen. De volgende maand had één van hen de kans om te bidden voor een ziek familielid, die vervolgens werd genezen. Een van de Libische volgelingen getuigt hoe de Heilige Geest de woede wegnam die voortdurend in hem leefde en hoe Hij deze heeft vervangen door vrede. Sindsdien bid en bestudeert hij het Woord met grote vreugde.

We komen aan het einde van het jaar van het gebed voor Libië, maar laten we niet stoppen met bidden voor Libië. U zal gebedsbulletins blijven ontvangen, maar ze zullen maandelijks worden gestuurd in plaats van wekelijks. Laten we dit volk verder naar God blijven brengen zoals de Geest ons leidt. We zijn dankbaar voor de getuigenissen, zoals die hierboven, van de recente wijzen waarop God onze gebeden heeft verhoord. Laten we om meer blijven vragen, zodat Libiërs zullen opstaan en hun plaats innemen voor de troon van God…

Lees, mediteer en bid Jesaja 60:1-3


15-12-17

Schaamte en pijn

“Zij zullen Zijn naam Immanuël noemen, wat betekent dat God is met ons.”

Mattheüs 1:23

Khadijah zag haar ontvoerders niet die op haar afkwamen terwijl ze naar huis liep van de universiteit op een winterse dag. Het gebeurde allemaal zo snel. Zelfs vandaag de dag, kan ze het niet met duidelijkheid voor de geest halen. Ze voelt zich nog steeds achtervolgd door de nachtmerrie waar ze doorheen leefde. Ze hielden haar drie dagen vast voordat ze haar dumpten op de stoep van haar vader. Ze was geslagen en haar kleren waren gescheurd. Haar familie was er kapot van. Ze wisten dat de buren zouden praten over hun familie. Ze werden verscheurd door schaamte. Ze besloten dat Khadijah niet meer met hen kon leven. Wat er met haar gebeurd kan niet haar schuld zijn geweest, maar ze was nu een schande voor de familie. Ze werd weggestuurd – zonder familie, zonder eer, verstoten.

Salah is een man die ook werd ontvoerd. Op weg naar zijn werk, werd hij ontvoerd en vastgehouden voor losgeld. Zijn ontvoerders dreigden hem te doden als de familie niet zou betalen.

Mohamed werd voor twee maanden vastgehouden. Zijn ontvoerders hield hem geblinddoekt in een container en sloegen hem regelmatig.

Dit zijn geregelde voorvallen in het huidige Libië. Iedereen die geld heeft leeft in angst om het doelwit te worden van criminelen die hen kunnen ontvoeren en bedreigen of hun familieleden.

Als we mediteren over Jezus’ komst op aarde in dit seizoen van Advent, laten we bidden voor Libiërs om redding, troost en genezing te vinden in Jezus. Bid dat Zijn volgelingen geleid worden tot Libiërs die hongerig zijn naar troost en redding.

Lees, mediteer en bid Jesaja 11 1-10.


15-12-10

Het hart van de Vader

Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend ik ook u.

Johannes 20:21

Een Libische gelovige die buiten zijn land leeft, deelt een droom die hij jaren geleden had:

“In mijn droom zag ik mezelf teruggaan naar het land van mijn vader in Libië. Op zijn land waren er olijfbomen. In mijn droom zag ik de bomen en zaten ze vol olijven, groter dan normale olijven. Hun kleur was erg donker en de olie begon van de olijven te druipen. De oogst was klaar. Maar ik was erg verdrietig omdat mijn vader gewoon zat. Ik keek naar hem en vroeg: “Wat is er aan de hand? Waarom ben je niet olijven aan het verzamelen? De oogst is er klaar voor.” Hij keek me aan en zei: “Ik vind niemand om me te helpen.” Ik was verdrietig want terwijl ik er liep zag ik olijven op de grond waar de olie uitdruipte. De olijven waren klaar om te worden geoogst. Op de andere stukken land was iedereen olijven aan het oogsten, met uitzondering van de olijven op het land van mijn vader.

“Ik werd wakker met een triest gevoel. Ik vertelde een leider van mijn gemeente over de droom. De uitleg was dit: De olijven waren de harten van het Libische volk. De vader was onze hemelse Vader. Niemand helpt met de oogst – het land heeft geen werkers die het Goede Nieuws delen. De gevallen olijven zijn de harten van Libiërs die klaar zijn voor het werk van God.”

“Als Jezus Christus God is en stierf voor mij, dan kan er geen offer te groot zijn om voor hem te maken.” – C.T. Studd

Lees, bid en mediteer Lukas 2: 8-18.


15-12-03

Chaos

Aan Zijn groeiende en vredevolle bewind zal nooit een einde komen.

Jesaja 9:7 (HTB)

Thoraya aanvaarde vroeger alles wat er gebeurd als Gods wil. Ze vroeg zich nooit af waarom het leven liep zoals het ging. Hoewel haar familie en stam geen fan waren van president Ghaddafi, was het leven niet al te slecht voor hen. Sommige van Thoraya familieleden stierven terwijl ze vochten voor de rebellen tijdens de opstand van 2011. Maar haar familie was trots dat zij als martelaren voor een nieuw en vrij Libië waren overleden. In weerwil van de moeilijkheden van de nieuwe overheid destijds, genoten zij en haar vrienden nog van het leven en waren tevreden met hun religie. Ze hadden er geen behoefte aan om moeilijke vragen te stellen over hun leven.

In het afgelopen anderhalf jaar is dit veranderd. Het leven is nu onstabieler geworden dan het onder Ghaddafi was. Sinds de eerste verkiezingen van Libië in 2012, is de regering er niet in geslaagd om de vele milities en gewapende groepen van de revolutie van 2011 onder controle te brengen.

Deze groepen zijn gefragmenteerd en vermenigvuldigd, en gevechten voor controle over delen van het land gaan door. Een recent VN-rapport schat dat er 1700 gewapende groepen en milities actief zijn in Libië. Sommige van deze groepen maken gebruik van de huidige instabiliteit om oude vetes tussen stammen af te rekenen.
Libiërs voelen zich niet meer veilig. De wet beschermt hen niet meer en de politie is vaak te bang om in te grijpen of is gewoon niet operationeel.

De VN schat dat 2.440.000 Libiërs -bijna de helft van de bevolking van het land- zijn getroffen door de gevechten, wat leidt tot tekorten aan voedsel, water, elektriciteit en medische voorzieningen. De kwaliteit van leven en toegang tot basisbenodigheden varieert sterk in het land. De situatie is in Tripoli nog erger dan het vijf jaar geleden was, maar het is stabieler dan de stad Benghazi. Een meerderheid van de Libiërs die door de VN in augustus geïnterviewd zijn zeiden dat hun kinderen in staat waren om naar school te gaan. Maar in Benghazi is de deelname aan scholen gedaald met 50% sinds gevechten heviger werden in 2014.

Veel Libiërs, zoals Thoraya en haar vrienden, worden meer en meer wanhopig. Ze hebben vaker  discussies over waarom de dingen verkeerd gaan in het land… Thoraya schokte iedereen toen ze zei dat hun religie de oorzaak is van alle ellende. Steeds meer Libiërs stellen zichzelf vragen die ze eerder nooit zou hebben gevraagd.

Hoewel er in Libië veranderingen zijn in de regering en leiderschap, lijkt dat de duisternis niet wijkt. Deze had ingang door zonden begaan over meerdere generaties.

Laten we het uitroepen naar God dat hij Zijn Licht brengt om de vloek te breken over dit land, zodat Libiërs Jezus zullen zoeken en vinden.

Lees, mediteer en bid Mattheus 2: 1-11


15-11-26

Het Woord van God

En Christus kreeg een menselijk lichaam en leefde bij ons hier op aarde. Hij was vol vergevende liefde en waarheid. Wij hebben gezien hoe groot en machtig Hij is, de enige Zoon van de hemelse Vader.

Johannes 1:14

Ik was 18 jaar toen ik besloot om een volgeling van Jezus geworden. Iets in mijn hart trok me om mezelf aan Jezus te geven. Voor één dag, was ik Zijn volgeling, en daarna liet ik het wegvagen omdat ik bang was van mijn familie en ik had verhalen gehoord over mensen die gedood waren voor het overgaan tot het christelijke geloof. Mijn moslimgemeenschap was niet erg actief, ze waren onwetend van andere religies en wilden niet dat iemand vragen stelt Ze verwachten dat iedereen simpelweg hun islamitische geloof aanvaard, wat zo hard en onveranderlijk is als staal.

Op een dag kwam ik een zachtmoedige christen tegen die reparatiewerkzaamheden voor mijn broer deed. Toen ik met hem sprak, zag ik dat hij zachtaardig was en zijn gezicht straalde met iets. Ik bedacht dat hij christen was vanwege zijn naam en ik was nog meer tot hem aangetrokken. Ik zag hem vaak en vroeg hem om me te vertellen over Christus en over de Bijbel. Ik heb nooit geloofd dat de Bijbel was veranderd en ik was verbaasd dat mijn mede-moslims beweerden dat het was veranderd, hoewel de Koran ons duidelijk vertelt dat we moeten geloven in de Bijbel en die zelfs moeten bestuderen. Het vertelt moslims zelfs dat als zij vragen hebben, dat ze naar de “mensen van het boek,” (Christenen) moeten gaan om hen te vragen.

Als ik hem vroeg naar de Bijbel, stelde hij dat hij me er een kon geven zodat ik voor mezelf zou kunnen lezen. Hij vertelde me dat het zijn eigen Bijbel was en dat hij er zelf niet nog een had omdat er geen Bijbels te krijgen zijn in de boekhandels in Libië. Ik nam de Bijbel van hem aan en was erg blij, maar tegelijkertijd bang dat mijn familie het zou vinden. Zodra ik begon om de Bijbel te lezen in mijn afgesloten kamer, voelde ik dat blijdschap mijn hart vulde. Ik werd erdoor aangetrokken, maar het gnig niet zo diep.

Na een week heb ik de Bijbel aan hem teruggegeven. Ik vroeg hem of hij me meer over zijn geloof wilde leren, maar hij keerde terug naar zijn land voordat het kon gebeuren. Ik vroeg hem om mij een kopie van de Bijbel te brengen toen hij terugkeerde. En dus begon ik de Bijbel en de leer van Christus te bestuderen. Ik leerde over de kracht van Christus en begon te genieten van de gemeenschap van leven met de Heer. Ik begon echte gebeden in Christus te bidden en stopte met de vijf dagelijkse gebeden, die voelde als een vergeefse plicht.

Op oudjaarsavond bad ik een eenvoudig gebed: “In de naam van de engelen van de Heer en in de naam van de Messias, roep ik tot U, Heer van hemel. Bevrijd mijn lichaam van de zonde tot het einde van de eeuwigheid. Ik vraag dit in de naam van Jezus Christus, Amen.” Ik verkondigde dat Christus mijn Heer en Heiland en Verlosser is. Degene die opstond uit de dood voor mij en voor de hele mensheid om ons te redden van onze zonden. Ik kende geen angst meer of gebrek aan veiligheid omdat de Heer met mij was – mijn Licht en mijn Heil.

Ik sliep die nacht volledig ontspannen in mijn geest. Ik wilde het uitschreeuwen met luide stem aan de wereld om te laten weten wat er gebeurd was: Ik had berouw en aanvaardde Christus als mijn Heer en Verlosser.

Lees, mediteer en bid Johannes 6:36-40 


15-11-19

Libische diaspora

Blijf als broeders van elkaar houden. Wees altijd gastvrij voor vreemdelingen; daardoor hebben sommigen, zonder het zich bewust te zijn, engelen in huis gehad.

Hebr. 13:1 (Het Boek)

Naar schatting 2 miljoen Libiërs wonen buiten Libië in de buurlanden, vooral in Tunesië en Egypte, maar ook in sommige westerse landen. Slechts enkelen van hen registreren zich als vluchtelingen, dus is het moeilijk om het exacte aantal te weten. Sommigen van hen verlieten het land vanwege hun banden met het Gaddafi regime; anderen om aan hun opleiding te werken en keerden niet terug vanwege de onveiligheid en onzekerheid; nog anderen vertrokken vanwege het geweld.

Hun fysieke behoeften zijn misschien niet zo nijpend als de vele Afrikaanse en Midden-Oosterse vluchtelingen die hun weg door Libië naar Europa maken. Toch verlangen Libiërs die buiten hun land naar vriendschap en verbondenheid met de lokale bevolking in hun gastland. Terwijl het moeilijk is om de Libiërs te bereiken met het Evangelie, terwijl ze in Libië blijven, biedt de Libische diaspora een kans om hen het Goede Nieuws te brengen.

Andrew, die vroeger in Libië werkte, deelt de volgende ervaring: “Ik ging onlangs naar een Libisch café in een Europese stad waar nu veel Libiërs leven. Ik raakte in een levendig gesprek met een conservatieve Libische man wiens afscheidswoorden me verbaasde. Hij zei: ‘Ik woon hier al 12 jaar en dit is de eerste keer dat ik een goed gesprek had met iemand uit dit land.” Dit is een scherpe tegenstelling, met mijn tijd in Libië en het warme welkom en gastvrijheid die ik door vele lokale bewoners had ontvangen.

Een Libische gelovige legt verder uit: “Libiërs zijn erg sociaal. Ze vinden het fijn om samen te eten. Het sociale leven is belangrijk, maar ook respect voor elkaar. Als ze zien dat ze zich welkom voelen. De Bijbel spreekt over ‘liefde voor elkaar’. Wanneer christenen liefde en zorg tonen, worden Libiërs aangetrokken door Jezus. Maar Libiërs worden weggeduwd wanneer mensen de Koran aanvallen of wanneer christenen met ze te praten met een houding van: “Je zit fout en wij hebben gelijk.”

Laten we bidden dat Gods kerk echte gastvrijheid voor Libiërs kan geven die als vreemden in een ander land wonen. Omdat wij, die vreemden voor God waren, het voorrecht hebben ontvangen om geaccepteerd te worden als vrienden van God.
Lees, mediteer en bid Efeziërs 2 

15-11-12

Blijf vragen…

‘Vraag en het zal je gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klop en de deur wordt geopend voor u.”

Mattheüs 7: 7

Youssef vindt het leuk om over geloof te praten met zijn buitenlandse vriend John, een volgeling van Jezus. Hij vindt het geloof in Jezus van zijn vriend intrigerend, maar soms lijkt het erop dat Youssef meer is geïnteresseerd in praten dan in echt zoeken naar de waarheid.

Één van Youssef’s neven, Ahmed, kocht een Bijbel na het bekijken van een film die hij zag in het buitenland. Toen Ahmed terugkwam naar Libië, vroeg hij Johannes over Jezus’ leven en waarom hij voor de zonde was gestorven. Hij weet niet zeker of hij kan vertrouwen op wat er in de Bijbel staat geschreven, want, zoals de meeste moslims, gelooft Ahmed dat de Bijbel is veranderd.

Voor Youssef en zijn neef Ahmed, gaat geloof over het verkrijgen van punten bij God. Zij geloven dat je meer punten kunt verdienen door te bidden in de moskee versus gebeden die je thuis doet. Met gul geven aan armen en behoeftigen verdien je ook meer punten .. Op de dag des oordeels zal God al je goede en slechte daden op een weegschaal zetten. Als de goede daden zwaarder wegen dan de slechte daden, is het mogelijk dat God je zal toelaten in het paradijs. Youssef en Ahmed zien dat de manier waarop John praat over redding, gebed en vasten anders is, maar ze denken dat John misschien wordt misleid.

Tareq is een andere Libische Moslim die bevriend raalkte met een buitenlander, genaamd Paul, die in zijn land werkt. Uit nieuwsgierigheid, begon Tareq zijn nieuwe vriend Paul te vragen over zijn geloof. Na het gesprek had Tareq de Bijbel gedownload en begon hij het boek Openbaring te lezen. Hij had een aantal verhalen over Jezus gehoord en had gehoord dat Jezus wit haar had. Tareq was zeer verbaasd toen hij in Openbaring las dat Jezus inderdaad wit haar had. Sommige van Tareq’s kennissen zijn ook begonnen met het lezen over Jezus en de Bijbel om Paul vragen te stellen.

Libiërs streven ernaar om gasten zich thuis te laten voelen en ze kunnen uit beleefdheid vragen stellen of gewoon om een gesprek te beginnen, maar dat betekent niet altijd dat ze een verlangen hebben om meer te weten. En toch, brengt God Libiërs in contact met Zijn volk op verschillende manieren. Wat kan beginnen als een beleefde conversatie geeft misschien een echte vonk en moedigt hen aan om de waarheid te zoeken.

De instabiliteit en chaos hebben Libiërs uit hun comfortzone gebracht en hebben ze geleid tot een zoektocht naar meer, vooral naar vrede en waarheid. De Bijbel zegt dat we niet moeten stoppen om het goede te doen, maar dat we te zijner tijd zullen oogsten (Galaten 6:9). Laten we niet moe worden om te vragen en kloppen op de deur van de hemel dat de ogen van Libiërs ‘geopend worden, zodat ze zich bewust worden van hun noodzaak om een Redder te hebben. Laten we bidden dat ze tot Jezus komen en dat ze hun behoeften bekend maken aan Hem zodat Hij kan redden en hen genezen.

Lees, mediteer en bid Markus 10:46-52


15-11-05

Grenzen

‘Want de HERE Zelf zal als een muur van vuur rondom hen en de stad zijn. En Hij zal met Zijn macht en majesteit in haar wonen.”

Zacharia 2:5 (Het Boek)

Libië heeft een 1770 kilometer lange kustlijn en 5000 kilometer poreuze landgrenzen, vooral in woestijngebieden die dun zijn bevolkt.

Gaddafi, die werd gedood in de opstand van 2011, kreeg naar verluidt 5 miljard Euro elk jaar van Europa om de kosten van de grensbewaking en de strijd tegen mensensmokkel te compenseren. Gaddafi gebruikte zijn immigratiebeleid om druk uit te oefenen op Europa. Afhankelijk van de stand van de betrekkingen van Libië met EU-leden (met name Italië, de voormalige kolonisator van Libië) opende of sloot hij de toegangswegen voor migranten. Sinds het ontbreken van staatsgezag na de val Gaddafi, worden de poreuze grenzen van Libië uitgebuit door ISIS en andere extremistische groepen, milities en mensenhandelaars. Met miljoenen dollars die te verdienen zijn met grensoverschrijdende smokkel, gebruiken deze organisaties smokkel in mensen, wapens en drugs om hun activiteiten te financieren. Stammen als de Toearegs en Tebu zijn afhankelijk van de inkomsten die zij ontvangen van assistentie bij deze grensoverschrijdende handel als hun belangrijkste bron van inkomsten.

Door het ontbreken van een verenigde stabiele regering en een sterke politiemacht kan de handel bloeien. Het is niet alleen destructief voor Libië, maar is uitbuiting van en gevaarlijk voor vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten.

Afrikanen te zuiden van de Sahara worden Libië binnengesmokkeld via de zuidelijke grenzen (via Soedan, Niger en Tsjaad). Syriërs, die een groot deel deel uitmaken van de mensenhandel, komen meestal via Algerije.

Tunesië heeft te lijden gehad van twee terreuraanslagen dit jaar en de autoriteiten wijzen de vinger naar de slecht gecontroleerde Libische grens. In beide aanslagen waren de betrokken Tunesiërs over de grens geslipt om een training te ontvangen bij ISIS in Libië.

De poreuze grenzen van Libië hebben zorgden ervoor dat de machten van de duisternis verderf oogsten in het leven van Libiërs en daarbuiten. Als je deze week tijd doorbrengt in gebed, bidt dan dat Jezus, het Licht van de wereld, deze machtige krachten van de duisternis verdrijft.

Lees, mediteer en bid Psalm 18: 7-15


15-10-29

Hoe ziet de kerk eruit?

Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders.

Johannes 4:23

Paul maakte vrienden met een aantal Libiërs in de stad waar hij woonde. Hij vroeg hen vaak naar hun religie: “Waarom heeft de Koran het over het sterven van Jezus? Waarom zeg je dat de Bijbel is veranderd? De Koran zegt niet dat dit zo is?’

Ze hadden deze vragen eerder nooit overwogen en het maakte dat ze zich ongemakkelijk voelden.

Op een dag vroeg Mukhtar aan Paul of hij naar de kerk kon gaan met hem. Paul had al een afspraak die dag en kon niet gaan. Hij legde Mokhtar uit dat de kerk niet alleen een fysiek gebouw is. Integendeel, de kerk is gemeenschap met andere gelovigen. Een kerk kan overal zijn.

Maar Mokhtar was niet tevreden en ging zelf naar een kerk. De priester verwelkomde hem en vroeg zijn naam en over waar hij vandaan kwam. Mokhtar loog over zijn nationaliteit, omdat hij bang was dat iemand hem problemen zou geven. Hij vertrok onmiddellijk na de dienst.

Er groeide chter een honger in hem. Hij ging naar Paul met zijn vragen: “Wie aanbidden zij in de kerk? God of Jezus?”

Ondertussen, probeerde Mokhtar om zijn hele kerk ervaring een beetje belachtelijk te maken als hij het erover had met zijn andere vrienden. De nieuwsgierigheid van een van zijn vrienden werd echter aangewakkerd en hij wilde ook naar de kerk gaan.

Het huidige klimaat van geweld in de naam van religie leid ertoe dat veel moslim-Libiërs aan hun geloof beginnen te twijfelen. Het ‘christendom’ zoals het wordt afgebeeld op televisie en in de traditionele kerkgebouwen is echter erg vreemd voor hen en hun cultuur. Ze hebben niet alleen een openbaring van Jezus nodig, maar ook een openbaring van wat de kerk werkelijk is.

Libiërs die Jezus volgen verlangen er ook naar om te weten wat de relevantie is van kerk/gemeente.  Terwijl ze tv kijken, zien ze dat christenen verzamelen en aanbidden in grote gebouwen en dat is niet mogelijk voor hen.  Bid dat Jezus hen in Hem zal verbinden met elkaar op een manier die past in hun context.

Lees, mediteer en bid Handelingen 2:21,37-47


15-10-22

Kufrah

Want Ik ben iets heel nieuws van plan. Kijk, Ik ben er al mee begonnen. Ziet u het niet? Ik zal een weg maken door de wildernis van de wereld, waarover mijn volk naar huis kan terugkeren. Ik zal rivieren voor mijn volk laten ontspringen in de woestijn!

Jesaja 43:19 (HTB)

Het zuidoosten Libië wordt gedomineerd door uitgestrekte delen van de Sahara. In het midden van deze enorme woestijn ligt het kleine Kufrah-bekken. Het bassin herbergt een handvol Oases. Deze zouden van weinig belang zijn, behalve dat ze strategisch liggen in het midden van de woestijn.

Door zijn ligging, is Kufrah lang een centrum geweest voor handel, legale en illegale. Het is een centraal punt voor smokkel, drugssmokkel, mensenhandel, migranten en illegale grensoverschrijdingen. Het gebied wordt geregeerd door stammengroepen die elke overheid tarten, vaak voortzetten in hun handel en het autonomie behouden door het delen van een deel van hun winst met de overheid.

Het gebied is ook een heilige plaats van de Senussi-orde, een vorm van Soefi-Islam. Dit kwam tot stand toen de Senussi-leider van 1894 besloot te verhuizen naar Kufrah voor de veiligheid. Later, in 1951, werd de Senussi-leider koning Idris heerser van Libië. Hij handhaafde die positie totdat hij omvergeworpen werd door kolonel Gadaffi’s 1969 staatsgreep.

Kufrah blijft nauw verbonden met de nationale politiek, religie en migratiestromen. Het lijkt erop dat Kufrah momenteel gedomineerd wordt door de negatieve en schadelijke bijwerkingen van zijn bijzondere lokatie. Bid dat Kufrah in plaats hiervan een plaats van zegen zal worden, haar potentieel zal realiseren om een centrum van positieve invloed zijn. Bid dat de mensen zullen ontdekken wie ze zijn in Christus, en dat Zijn plannen en doelen groter zijn en zoeter dan wat ze op dit moment weten.

Lees, mediteer en bid Jesaja 35:4-8


15-10-16

Media

“En u zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zoekt met heel uw hart.”

Jeremia 29:13

Een bekende Libische professor die heeft gewerkt in het westen schreef een artikel over actuele gebeurtenissen in Libië op een populaire Libische nieuws-website. Ze schreef dat ze , tot nu toe, vijf jonge Libische vrouw heeft overtuigd om terug naar de islam, nadat ze christen waren geworden door de berichten over het evangelie die met hen waren gedeeld via social media. De laatste van deze vrouwen vertelde haar echter: “Dit is de Heer, die ik wil volgen en aanbidden. Hij is een God van liefde, vrede en eerlijkheid-in tegenstelling tot wat we zien in de islam, vooral in deze dagen van strijd, conflict, tegenstrijdigheden en wreedheid… Hij is de enige die het paradijs kan garanderen voor degenen die geloven… Kijk naar wat de Heer mij zei vandaag… “De jonge vrouw liet de professor een bericht op haar telefoon zien die zei:” Een brief van uw hemelse Vader…”

Dit gebeuren zette de professor erg aan het denken. Terwijl de sjeiks en religieuze leiders in Libië ruzie met elkaar maken en niet in staat zijn om vragen te beantwoorden of om jonge mensen te helpen die hun religie in twijfel trekken, waren deze jonge vrouwen op zoek naar en vonden ze een andere manier tot God. De professor had een aantal tieners ontmoet die op deze manier de Weg van Jezus hadden aanvaard en die zeiden dat ze vreugde en vrede vonden in Jezus.

Ze citeerde Bijbelverzen en geestelijke gesprekken van deze website, wat erin resulteerde dat veel Libiërs de website gingen bezoeken om voor zichzelf te zien waar ze het over had. Ze beschreef het als “een Libische stem voor Libiërs”. We prijzen God dat Hij deze professor gebruikt om mensen te helpen om toegang te krijgen tot de waarheid.

God gebruikt digitale media niet alleen om de boodschap van het Evangelie te geven aan Libiërs, maar ook om de Libische volgelingen van Jezus aan te moedigen. Met de beschikbaarheid van internet, kunnen Libiërs worden bereikt via websites en sociale media. Meer en meer mensen hebben toegang tot het internet via hun mobiele telefoons en bezoeken christelijke websites en Facebook-pagina’s, op zoek naar antwoorden op hun vragen en problemen.

Niet iedereen is blij hiermee. Degenen die in posities van gezag zijn proberen christelijke sites te blokkeren, zodat ze niet kunnen worden geopend vanuit Libië.

Terwijl we mediteren over de Bijbelgedeelten van deze week, laten we bidden dat Libiërs de waarheid over Jezus zoeken en vinden als zij zich bezighouden met sociale media. Bid dat de Heilige Geest gelovigen en zoekers kan verbinden via het internet en dat geen autoriteit of invloed dit kan verhinderen.

Lees, mediteer en bid Jesaja 55:1-11


15-10-08

Toeareg

Zing voor God, zing psalmen voor onze Koning. Laten onze lofliederen voor Hem opklinken. God is immers Koning over de hele aarde! Zing voor Hem een psalm, een prachtig lied.”
Psalm 47:7-8 (Het Boek)

www.ibtimes.co.uk

Ondanks het huidige klimaat van conflicten en economische depressie, ontmoetten de Toeareg stammen elkaar in de stad Ghat voor het jaarlijkse “Muziek en erfdeel”-Festival begin juni. Mag hun zang en dans leiden tot lofprijs en aanbidding aan de Koning!

Er zijn ongeveer 20.000 Toearegs in Libië en ze leven in de zuidwestelijke hoek van het land in de buurt van de steden Obari en Ghat. Oorspronkelijk leefden Toearegs als nomaden in de Sahara-woestijn en vandaag de dag kun je ze ook vinden in de buurlanden Niger, Mali en Algerije. De Toearegs in Libië spreken Tamahaq een Berberdialect.

Onder het voormalige regime werden Toearegs gemarginaliseerd, hun burgerschap ontkend en ontbrak politieke vertegenwoordiging voor hen. Kadhafi huurde Toearegs in uit andere landen om voor hem te vechten tijdens de revolutie. De Tebu, een andere stam, vocht aan de andere kant met de revolutionairen. Sinds 2011 zijn er voortdurende botsingen tussen de Tebus en andere stammen geweest. Een belangrijke bron van dit conflict is gerelateerd aan geschillen over de controle op de handel routes zuidelijke evenals de belangrijkste olievelden. Onlangs, bereikten oudsten van zowel de lokale Toeareg- en Tebu-stammen overeenstemming over een wapenstilstand, die hopelijk zal leiden tot een vredesakkoord.

Met de groeiende aanwezigheid van islamistische groeperingen in het zuiden van Libië, bidden we dat de Toearegs niet radicaliseren, maar dat ze hun behoeften aangepakt zullen worden -met-economische ontwikkeling, werkgelegenheid, erkenning van hun taal en cultuur, en een grotere toegang tot burgerschap en naburige rechten.

Lees, mediteer en bid Romeinen 15:9-13


15-10-01

Dromen en visioenen

“En het zal daarna geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle mensen. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw oude mannen zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien”

Joël 2:28

Toen Waleed 10 jaar oud was, had hij een droom: een deur opende voor hem in de hemel en achter die deur droegen mensen witte kleren en er was een groot licht om hen heen.

Toen hij een tiener was opende die deur voor hem weer op dezelfde manier. Door vele jaren van dorsten naar de Waarheid, waarbij hij al zijn inspanningen gaf aan de 5 rituele gebeden, uitroepend tot God, ontmoette hij iemand die Jezus volgde en die hem introduceerde tot de Bijbel.De nacht waarop Waleed Jezus aanvaarde als zijn Redder en Verlosser, verscheen Jezus weer aan hem in een droom:  Jezus was gekruisigd en hing doorboord aan het Kruis.  Hij keek naar Waleed terwijl hij naderde  tot het Kruis.  Wanneer Waleed wakker werd in de ochtend zei hij tegen zijn moeder dat hij had gedroomd over de gekruisigde Christus.Ze vertelde hem: “Dat betekent dat je een machtige overwinning hebben gehad over iets” en ze verweet hem niets. De volgende nacht verscheen Christus aan hem in een prachtig beeld en opende de Bijbel voor hem en las uit het Boek van leven en vertelde Waleed: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.”

Het visioen ging door en na twee dagen verscheen Christus aan hem met een hard geluid. De Bijbel was open en zijn woorden werden door een lichte verkondigd.  Hij had nog nooit in zijn leven zo’n licht gezien.  Toen hij wakker werd herinnerde hij zich een droom die hij had toen hij 10 jaar oud was.

Hij wist het geheim in zijn hart – zijn liefde voor Christus en het geloof van liefde en gemeenschap met de Heer.  Hij wist dat hij het eeuwige leven had gekregen vanwege zijn liefde voor Christus.  Nu leeft hij voor Christus zonder dat zijn familie het weet omdat hij weet wat er zou kunnen gebeuren – het zou hem zijn leven kunnen kosten. Toch probeert hij zijn geloof te delen met mensen die hij ontmoet.

Waleed zegt: “Ik zeg u, dat ik de zin van het leven niet wist totdat ik Christus ontmoette en leerde van mijn liefde voor Hem in mijn hart”

God gebruikt dromen en visioenen om Libiërs tot Hem te trekken. Een Libische volgeling van Jezus legt uit dat Libiërs enorm belang hechten aan dromen. Als iemand een visioen of een droom krijgt nemen ze het serieus en zijn ze klaar om te luisteren en om Jezus te ontvangen. Als ze een bijbel krijgen “zullen ze het niet alleen lezen, maar het ‘eten’.” Laten we blijven vragen dat het aantal dromen en visioenen van Jezus meer zal worden.

Lees, mediteer en bid 1  Johannes 1:1-7

15-09-24

Tobruk

“Zij begrijpen niet dat Christus gestorven is om het tussen God en hen goed te maken. In plaats daarvan proberen zij door goed te leven Gods gunst te winnen en willen zij zich niet door Jezus Christus laten redden.” 

Rom. 10:3 (Het Boek)

Tobruk, een havenstad aan de oostelijke kust van Libië aan de Middellandse Zee, in de buurt van de Egyptische grens, heeft een bevolking van ongeveer 120.000.

De stad heeft een sterke, natuurlijk beschermde diepe haven. Het is waarschijnlijk de beste natuurlijke haven in Noord-Afrika, maar heeft geen duidelijke landingsplaatsen omdat het is omgeven door rotsen en de woestijn.  De omliggende woestijn is licht bevolkt met nomadische herders die reizen van oase naar oase.  Tobruk werd beroemd gemaakt in de Tweede Wereldoorlog als een strategisch bolwerk voor de geallieerden, die onder vuur lagen terwijl zij probeerden om de Duitse opmars te vertragen in Egypte.  Na de libische onafhankelijkheid in 1951, had koning Idris van Libië zijn paleis in Bab Zaytun in de stad. Tobruk was van oudsher een bolwerk van de Senussi koninklijke dynastie en een van de eerste steden in opstand tegen Kadhafi.  Meteen aan het begin van de revolutie van 2011, kwam de stad onder de controle van de NTC (Nationale Overgangsraad) die tegen Gaddafi vocht.

In september 2014 verhuisde de internationaal erkende regering van Libië, van Tripoli naar Tobruk nade een militie met de naam Libische Dageraad de hoofdstad in had genomen in augustus 2014 en een rivaliserende regering opzetten – het GNC (het Algemeen Nationaal Congres).

De stad heeft minder geweld gezien dan andere Libische steden, maar is er niet vrijgesteld van geweest. In mei 2015 probeerden schutters Abdullah al-Thinni, de minister-president van de HOR te vermoorden, op weg naar de luchthaven, maar hij wist te ontsnappen.  De aanval werd toegeschreven aan tribale leiders in Tobruk.
.
Tobruk speelt een belangrijke rol in de actualiteiten van Libië. Verschillende vredesdeals tussen de regeringen in Tobruk en Tripoli zijn afgewezen.

Onlangs werd dit gepost op een Tobruk Facebook-pagina:

“Niet te veel nadenken, maar vergeef veel.
God open de deur door vergeving en niet door te denken.
Vraag vergiffenis van de Almachtige God en bekeer u tot Hem. “

Misschien is dit de sleutel voor de mensen van Tobruk en Libië om verzoend te worden met elkaar. Als we de tijd nemen om te bidden voor deze plaats, bidt voor hun verzoening met God door Jezus Christus.

Lees, mediteer en bid 2 Korinthen 5:18-21


15-09-18

Het Offerfeest

De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zei: “Zie! Het Lam van God die de zonde der wereld wegneemt!

Johannes 1:29

 

Omar, een alleenstaande man van begin dertig, is meestal sociaal en extravert.  De laatste tijd is hij wel heel depressief over de situatie in Libië.  Hij vocht aan de zijde van de rebellen tijdens de revolutie van 2011, maar is sindsdien niet betrokken geweest bij enige militie.  Gewoon rondwandelen in de stad kan gevaarlijk zijn deze dagen.  Op een dag terwijl hij boodschappen deed voor zijn familie werd hij gevangen in een kruisvuur en moest rennen voor zijn leven.  “Ik wil alleen maar vrede, vrede, vrede. . .” zegt hij.  Hij werkt niet en brengt het grootste deel van zijn tijd thuis door voor de televisie of surfend op het internet, in de hoop dat dit hem zou kunnen helpen om te vergeten.  Hij is beschaamd over zijn land en in verlegenheid gebracht door al het onrecht en het doden van onschuldige mensen door verschillende groepen, met name de Islamitische Staat. De IS moorden in Libië schokten de hele wereld dit jaar, maar hij en andere Libiërs waren nog meer geschokt door het barbaarse executies dan de westerse wereld.

Deze komende week is de Hadj (de bedevaart naar Mekka), een van de pijlers van de islam.  Veel moslims zoals Omar, die niet gaan op de hadj, zullen nog steeds Eid al Adha vieren, het offerfeest, als een schaap wordt geofferd zoals Abraham deed duizenden jaren geleden. Na het vroege ochtendgebed in de moskee waar het verhaal van Abraham wordt gelezen (enigszins afwijkend van de Bijbel), zullen de mensen terug naar huis, om hun schapen te slachten (soms een kameel die wordt gedeeld tussen gezinnen) en de vrouwen zullen de rest van de te besteden de dag om verschillende gerechten te bereiden.  De volgende twee dagen zullen ze vrienden te bezoeken en de kinderen zullen rondlopen in hun nieuwe kleren.

Veel mensen zoals Omar zijn moe van al het vechten en ze hopen dat het Offerfeest enige luwte  (zelfs maar tijdelijk) zou kunnen brengen aan de aanhoudende gevechten en slecht nieuws.  Als u leest en mediteert op het (ware) verhaal van Abraham, bid voor de Heilige Geest om openbaring te brengen als ze het verhaal in de moskee lezen, dat Jezus, het Lam van God, Gods ‘grote’ offer voor hun zonde en schaamte.  De Koran vermeldt duidelijk dat de zoon van Abraham werd vrijgekocht door een ‘groot’ offer (een ram waarin God had voorzien). Laten we vragen dat ze ook de geestelijke erfgenaam van Abraham zullen worden.

Lees, mediteer en bid Genesis 22: 1-18

15-09-10

Dag van de martelaren

Kostbaar in de ogen van de Heer is de dood van Zijn heiligen.
Psalm 116:15

“Ze probeerden ons te begraven. Ze wist niet dat we zaden waren .”
Mexicaans gezegde

Elk jaar op 16 september, herdenken Libiërs de Dag van de Martelaren ter ere van degenen die het slachtoffer waren van de dictatoriale regimes van Benito Mussolini (die regeerde toen Libië een Italiaanse kolonie was) en Muammar Gaddafi. Plechtige herdenkingen worden in het hele land gehouden.

De afgelopen jaren hebben we ook christelijke martelaren voor hun geloof gezien. In februari en april 2015 werd de wereld geschokt door de brute moord op de Egyptische en Ethiopische christenen. Echter, nog voor deze incidenten, hebben de christenen in Libië geleden.

Op 30 mei 2014, ging een Iraakse christelijke jongen genaamd Danny naar buiten om te spelen met zijn vrienden en kwam nooit meer terug. Hij werd neergeschoten en gedood vanwege zijn geloof. Danny’s moeder gaf haar getuigenis in een televisie-interview op Sat 7, een zender die uitzendt in de Arabische wereld.

“Toen we het nieuws van zijn moord hoorden, weenden onze familie en vrienden. Maar ik hoorde mezelf liederen zingen. Zelf was ik ook geschokt van mijn reactie.

“Toen we gingen om hem voor de laatste keer te zien voor zijn begrafenis, was het erg moeilijk, maar ik zei tegen Jezus: ‘Geef mij uw ogen om mijn zoon te zien en geef me de kracht om het te kunnen verdragen.’ Ik ging mijn zoon zien terwijl ik nog in mijn hoofd aan het zingen was..

“In de auto, sloot ik mijn ogen en zag een visioen van Danny die een wit gewaad droeg en een kroon van bloemen. Ik zag Jezus zitten op de troon en de engelen om hem te verwelkomen.

“Daarna troostte de Heer mij en de mensen die kwamen troostten me  ook en huilden voor Danny. Maar ik zei: ‘Mijn zoon leeft in het Koninkrijk en mag de naam van de Heer verheerlijkt worden.”

“De meeste van de mensen die kwamen waren niet-christenen en waren verbaasd over hoe rustig ik was en hoe ik mezelf troost bracht.”

Wat de vijand bedoelde voor het kwaad, draaide God om ten goede en het getuigenis van vergeving naar de moordenaars en de boodschap van het kruis werden uitgezonden naar de wereld.

Als je mediteert over Openbaring 12, wat voor redenen geeft de Schrift voor vervolging en martelaarschap? Hoe kunnen volgelingen van Jezus in Libië met overwinning leven? Bid voor hen zoals de Geest u leidt met behulp van deze verzen.

Lees, mediteer en bid Openbaringen 12: 9-12


15-09-03

De Tebu

De Heer is mijn rots, en mijn vesting en mijn bevrijder; Mijn God, mijn rots bij wie ik schuil, mijn schild, en hoorn van mijn heil, mijn burcht.

Psalm 18:2

Twee meisjes spraken zachtjes in een politiecel – niet in het Arabisch, maar Tedaga. Een van de politievrouwen in de gevangenis sprak hun taal.Ze waren gearresteerd vanwege dronkenschap (wat zij niet waren) en ze vervloekten de Libiërs die hen onrechtvaardig arresteerden.  Ze waren erg bang dat hun families zouden ontdekken dat ze in de gevangenis zaten (het zou schande brengen op hun familie) zodat ze naar huis belden een verhaal verzonnen.  Een van hen was in opleiding tot verpleegkundige, en ze vroegen een bewaker om te doen alsof ze een dokter was en zeiden dat ze moest overwerken.Om 3 uur in de ochtend belde een van hun moeders en na het gesprek pakte het meisje de reinigingsvloeistof en probeerde die door te slikken, maar het andere meisje worstelde haar op de grond en riep de bewaker om melk te brengen als een tegengif. De bewaker dwong haar om melk te drinken en ze sliep in.De volgende dag kwam een oom, sprak met de bewaker voor een lange tijd, gaf de meisjes eten en ze werden uiteindelijk vrijgelaten.

De meisjes en de politievrouw waren Tebu. De Tebu in Libië zijn afkomstig uit de Teda-stam en wonen in de zuidoostelijke hoek van Libië in de buurt van Kufra. Voorafgaand aan de burgeroorlog was de bevolking van theTeda bij benadering 4000 in Libië, 10.000 in Niger en 28.500 in Tsjaad.

Ze zijn vooral nomadische of semi-nomadische herders, maar ze verbouwen ook dadels en graan in de oases. Clans hebben bij voorrang gebruik van bepaalde oases, palmbomen, landbouwgrond en bronnen. Sociale relaties zijn gebaseerd op wederkerigheid, gastvrijheid en hulp.  Diefstal en moord binnen de clan zijn verboden en gestolen dieren moeten worden geretourneerd.

Onder Muammar Gaddafi, leden de de Tebu (Toubou)-minderheid onder massale discriminatie.  In 2007 werden hun het Libische burgerschap ontnomen en toegang tot onderwijs en gezondheidszorg ontzegd. In 2008 zette een gewapende groep – de TFSL (Toubou Front for the Salvation of Libya) een opstand op tegen de regering.  Het Gaddafi-regime bleef hen verdrijven en sloopte  hun huizen.

Tijdens de 2011-revolutie kozen de Tebu de kant van de rebellen en namen deel aan de Fezzan-campagne, waarbij ze een aantal steden innamen.

Ze noemen zichzelf de “Rock People,” omdat hun voorouderlijk geboorteland het rotsachtige Tibestigebergte is.

Bid dat ze de ware Rots vinden en hun leven op Hem bouwen.

Lees, mediteer en bid Matt. 07:24-27


15-08-27

Roep het uit
Sta ‘s nachts op en roep naar uw God. Stort uw hart als water uit voor de Here; hef uw handen naar Hem op en pleit voor uw kinderen, die in de straten neervallen van de honger.
Klaagliederen 2:19 (HTB)
Het nieuws van de gevechten en de daaruit voortvloeiende slachtoffers in Libië is zo overweldigend dat het onze zintuigen kan verdoven, zodat we kunnen vergeten dat er mensen van vlees en bloed bij betrokken zijn.  Het volgende is een boodschap, een wanhopige schreeuw van een Libiër die leeft in een woestijn stad die niet vaak in het nieuws is:”Ik ging vandaag naar het ziekenhuis om de broer van mijn beste vriend te bezoeken.  Hij is neergeschoten door een onbekende schutter.  In de kamer zag ik een kind van ongeveer 7 of 8 jaar oud. Zijn beide benen werden afgesneden vanwege willekeurige mortierinslagen. Hij sliep met zijn moeder in de tuin van hun huis toen de mortieren op hen vielen.  Zijn moeder was op slag dood, terwijl hij zijn benen verloor.In het ziekenhuiskamer speelde hij een video-game, glimlachend, in een poging om zijn pijn te overwinnen met een verbazingwekkende wil.  Maar ik kon de scène niet verdragen.  Ik rende de kamer uit en begon heel hard te huilen, ik kan het niet meer aan.  Wat voor vreselijke mensen doen dit?  Wie heeft zo’n verwrongen en zieke geest om de onschuld van een kind weg te nemen?  Mijn vrienden probeerden me te troosten.  Ze vertelden mij om het mezelf niet zo moeilijk te maken, om sterk te zijn, net als die jongen.Ik ging terug naar de kamer en glimlachte naar hem en hij glimlachte naar me.  Ik probeerde zo hard om mijn tranen en mijn emoties te beheersen.
Zie hoe ver we zijn afgedwaald. Dit is een nachtmerrie.  Dit is niet echt. Ik wil wakker worden. Ik wil mijn dode vrienden terug. Ik wil dat mensen teruggaan de manier waarop ze eerst waren. Mijn God, help ons.Ik kan dit niet meer aan.  Ik heb er genoeg van. Er is een schreeuw binnen in mij die zegt….. Stop….. Geen moordpartijen meer… Alstublieft God, neem deze pijn weg.”Laten we ons verenigen in gebed voor deze man en vele andere Libiërs die lijden. Mag hun lijden hen leiden tot Degene die hun tranen wil drogen.Lees, mediteer en bid Openbaringen 21: 1-7
Anchor

 15-08-20

Tripoli

“Degenen die niet verteld werd over hem zullen zien, en degenen die niet gehoord hebben, zullen begrijpen.”

Romeinen 15:21

Tripoli, de hoofdstad van Libië en de grootste stad (met een bevolking van ongeveer 2 miljoen) ligt in het noordwesten van Libië aan de  kust van de Middellandse Zee. Tot juli 2014, was Tripoli relatief stabiel in vergelijking met de tweede grootste stad van Libië in het oosten, Benghazi. Dit alles veranderde nadat de islamisten de verkiezingen verloren op 25 juni 2014.Slechts enkele weken na de verkiezingen, braken botsingen uit tussen milities rond de internationale luchthaven van Tripoli, die duurden bijna zes weken en resulteerden in 47 doden en 120 gewonden. De luchthaven en miljoenen dollars aan vliegtuigen werden vernietigd en een enorme brand brak uit in de olie-opslagplaats in de buurt van de luchthaven. Dit veroorzaakte weken van gebrek aan brandstof en voedsel en stroomonderbrekingen voor de bewoners van Tripoli.Libië Dawn uit Misrata nam uiteindelijk de controle over de luchthaven en drie dagen later vormden leden van de voormalige regering van het General National Congress (GNC) de Nationale Redding-regering met Omar Al-Hassi als zijn premier. Tegen 1 september waren de meeste van de ministeries in Tripoli overgenomen door gewapende milities.Ondertussen heeft de legitiem gekozen regering, onder leiding van premier Abdullah Al-Thinni, de hoofdstad ontvlucht en hun toevlucht gezocht in de oostelijke stad Tobruk. Tegen het begin van augustus hadden de meeste westerse en Arabische ambassades, evenals de staf van de Verenigde Naties in Libië (UNSMIL) hun personeel uit Tripoli teruggetrokken en werken nu vanuit Malta en Tunesië.Zeer weinig buitenlanders leven nu in de stad en de waarde van de Libische munt is gedaald met bijna 50%. De prijzen stijgen, terwijl de uitkeringen van de overheid afnemen. Desondanks zijn leefomstandigheden verbeterd in de hoofdstad in het afgelopen jaar. Mensen hebben elektriciteit, brandstof en voedsel, maar de stad blijft instabiel. In november 2014 werd het iconische standbeeld Ghazalla vernietigd, en zijn er aanvallen geweest op een aantal Sufi-heiligdommen uit het Ottomaanse tijdperk. In januari 2015 werd de grootste en meest moderne supermarkt van Tripoli in brand gestoken door extremisten, en later die maand was er een terroristische aanval op de luxueuze Corinthia Hotel, waarbij 13 mensen werden gedood. Ontvoeringen door criminele bendes gebeurd ook steeds meer en grote hoeveelheden geld worden gevraagd voor losgeld. Hoewel aan de oppervlakte dingen rustiger lijken dan het oosten van het land, is er altijd deze onderliggende stroom van angst.In weerwil van de gevechten in bepaalde wijken en het gevaar dat sommige kinderen (en hun gezinnen) hebben als ze naar school gaan, doen ze hun best om lessen bij te wonen omdat het hen de kans geeft om het huis uit te komen en bezig te blijven.Laten we de tijd nemen deze week en deze stad optillen naar de troon van God; dat zijn inwoners uit zullen roepen naar de levende God en de waarheid, vrede en veiligheid zullen vinden.Lees, mediteer en bid Jeremia 29: 12-14


15-08-14

Wonderen
En hij riep zijn twaalf discipelen bij elkaar en gaf hun macht en gezag over alle demonen, en om ziekten te genezen. Hij stuurde ze om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen.
Lukas 9:1-2

En hij riep zijn twaalf discipelen bij elkaar en gaf hun macht en gezag over alle demonen, en om ziekten te genezen. Hij stuurde ze om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen.
Lukas 9:1-2

Joy, een volgeling van Jezus, kwam naar Libië met haar man en haar kinderen op zoek naar betere kansen op werk. Door de jaren heen had ze een goede relatie ontwikkeld met haar Libische buren. Ze zagen haar toewijding aan God en waren verbaasd te horen dat zij ook vastte, ook al was ze geen moslim.

Op een dag vertelde Joy’s werkgever aan Asma, haar dat ze kanker had. Ze moest een operatie krijgen en ze was bang dat ze zou sterven. Maar Joy zei tegen haar: “Je zult niet sterven. Als je in Jezus gelooft en als ik bid voor je, ga je de operatie laten uitvoeren en zul je niet sterven. ”

Joy legde haar hand op Asma’s buik en bad voor genezing in de naam van Jezus. Asma had de operatie in een andere stad, maar ze bleef in contact met Joy, en ze was erg dankbaar dat ze het overleefde.

Assad is een volgeling van Jezus. Hij werd ziek en iedereen geloofde dat hij zou sterven. God zal hem straffen dat hij de islam de rug toekeerde, dachten ze. Door de gebeden van de gelovigen in de wereld, genas God hem echter wonderbaarlijk. Toen zijn buurman, Hana, hoorde over zijn herstel.  Besloot ze om Jezus te volgen, zodat hij haar ook zou genezen van haar kanker. De artsen dachten dat ze al dood had moeten zijn, maar door de gebeden van velen is ze sterker geworden.

Door de gehoorzaamheid van degenen die Jezus volgen, kunnen Libiërs getuigen dat er kracht is in de naam van Jezus.  In de Koran staat ook dat Jezus de zieken genas.  Laten we bidden dat de kracht van Jezus wordt geopenbaard door wonderen.

Lees, mediteer en bid Handelingen 4: 1-14


15-07-30

Toegang tot Gods Woord

“Maar het woord van God kan niet worden geketend.”

2 Timotheus 2:9

De Bijbel, evenals andere christelijke literatuur in de Arabische taal, was niet welkom in Libië onder het bewind van Ghaddafi. En vandaag is het nog steeds niet welkom.

Abeer, een Arabische vrouw uit een ander land, had een sterke vriendschap met haar Libische buurvrouw Asma. Asma was vrijgevig en gaf haar kado’s en kleren voor haar kinderen. Het accepteren van en het geven van geschenken is belangrijk in de Libische cultuur. Om haar waardering en vriendschap te tonen, wilde Abeer een Bijbel geven aan Asma, maar Asma weigerde het. “Dit is verkeerd,” zei ze. “Als ik het zou aanemen zou ik worden beschouwd als een ongelovige. God zal denken dat ik slecht ben.”

Mohammed was een politieman die een gelovige moest bewaken die werd opgesloten op het politiebureau. Mohammed was erg benieuwd naar de Bijbel in het bezit van de gelovige. Hij had gehoord over de Bijbel en dat hij die niet moest lezen. Maar dit maakte hem nog nieuwsgieriger. Hij vroeg of hij kon kijken naar de Bijbel en de gelovige gaf het aan hem, en wees enkele passages aan en legde uit hoe de Psalmen bemoediging brengen en wat de evangeliën zijn. Mohamed gaf de Bijbel terug aan de gevangene en ging weg. Maar een paar minuten later was hij terug. Hij wilde het laten zien aan zijn vriend.

Moslims geloven dat de profeet Mohammed de eerste openbaringen van de Koran ontving in de maand Ramadan. Sommige van de verzen in de Koran moedigen mensen eigenlijk aan om de Bijbel te lezen, maar er is nog veel angst en weerstand die mensen verhindert om de Bijbel te ontvangen of te lezen. Maar de Heilige Geest gebruikt deze verzen in de Koran en ook het feit dat de Bijbel verboden is in Libië om nieuwsgierigheid aan te wakkeren bij mensen over de Bijbel en Jezus.

Nu kunnen mensen de Arabische Bijbel vanaf een website downloaden en lezen op een mobiel apparaat. Dit is mogelijk vanwege het ontbreken van een centrale overheid. Maar mensen zijn bang dat extremistische groepen kunnen inbreken op hun computers of telefoons om hen te bespioneren en te doden. Angst houdt nog steeds mensen gevangen en weg van de Waarheid.

Als we mediteren over de verzen van deze week, bid voor een verhoogd verlangen en nieuwsgierigheid om de Bijbel te lezen. Bid dat de Heilige Geest hun begrip zal openen.

Lees, mediteer en bid Lukas 24: 25-27; 44-46


15-07-23

Mensenhandel

“JHERE, U kent het hart van de nederige mensen door en door. U kent hun wensen. Uw hart gaat naar hen uit. U leent hun een gewillig oor. U kent de omstandigheden van de wezen en van hen die verdrukt worden; de slechte mensen die op aarde rondlopen, krijgen geen kans meer hen met geweld te onderdrukken.”

Psalm 10:17-18 (HTB)

old chain

Mensenhandel is een winstgevende handel in Libië. Onder het bewind van Gaddafi, werd mensenhandel door de staat gecontroleerd. Een paar mensenhandelaars met connecties controleerden het grootste deel van de migrantenstroom van sub-Sahara Afrika richting Europa. Na de revolutie van 2011, werd de handel een erg winstgevende en chaotisch business. Iedereen met een paar strategische connecties kon deelnemen aan de zeer winstgevende mensenhandel.

De donkere kant hiervan komen boven water wanneer migranten niet langer kunnen betalen voor hun transit. In dergelijke gevallen worden migranten vaak gehouden in detentiecentra, gemarteld, verkocht in werkkampen, verkocht als sexslaven of gedood. Deze wrede behandeling is een gedeeld kwaad met het voormalige regime. Gaddafi was zelf berucht om het houden van honderden slaven in privé sex-kerkers.

Een getuige van de sexhandel in Libië zei: “Ze namen gewoon de meisjes die ze wilden. Ze hadden geen geweten, geen moraal, geen jota van barmhartigheid, hoewel ze soms slechts kinderen waren.” Een ander meldde, “Een meisje verdween zomaar en werd nooit meer gevonden, ondanks dat haar vader en broers naar haar zochten. Een ander werd drie maanden later gevonden, met verwondingen, verkracht en in het midden van een park. Ze was voor dood achtergelaten.”

Ondanks deze grote kwaden, verheugen wij ons in een God die deze vergeten mensen in Zijn handen houdt. Hij vergeet nooit hun pijn en laat ze niet alleen. Gebruik de Psalm hieronder om uit te roepen ten behoeve van slaven in Libië.

Lees, mediteer en bid Psalm 10


15-07-16

Eenzaamheid

God zet de eenzamen in gezinnen.

Psalm 68:6 (Het Boek)

Er zijn een aantal kerkgebouwen in Libië waar christenen uit andere landen zich verzamelen om te aanbidden. Het is echter verboden voor Libiërs , door de autoriteiten en de samenleving, om deze plaatsen te bezoeken.

Jezus verscheen aan Rafiq toen hij een tiener was. Het was een glorieuze moment dat een grote invloed op hem had. Kort daarna ontmoette hij een ouder familielid, Ahmed, ook een volgeling van Jezus die het Evangelie aan hem uitlegde. Op dat punt, besloot Rafiq om Jezus te volgen.

Vele jaren zijn inmiddels verstreken, maar Rafiq volgt Jezus nog. Hij voelt zich soms eenzaam. Hij is nog nooit naar een kerk geweest en verlangt ernaar om een ​​deel te zijn van een bijeenkomst van gelovige mensen uit zijn land – om samen te aanbidden. Maar het is hem niet toegestaan ​​om expat-kerken bezoeken. Hij zou graag zien hoe het is als gelovigen bij elkaar komen. Hij heeft het nog nooit meegemaakt. Hij houdt van het bestuderen van de Bijbel, maar hij heeft een diep verlangen naar gemeenschap.

Een andere Libiër vertelt zijn verhaal: “Vele jaren geleden ging ik naar een expat kerk in de stad om mijn geloof in Jezus te belijden. De voorganger weigerde echter om me te ontmoeten. Een van de anderen in de kerk sprak mij aan. Ik zei tegen hem: ‘Ik ben een Libiër “. Hij zei: “Dat is onmogelijk, je kunt niet een Libiër  zijn.” Ik antwoordde: “De waarheid maakt ons vrij en ik leef in de liefde van Christus.”

Terwijl ik het gebouw verliet, besefte ik waarom de pastoor had geweigerd om me te ontmoeten – politieagenten waren aan het wachten bij mijn auto. Een van hen vroeg me om te komen en met hem te spreken in zijn auto. Hij vertelde me dat ik gek was. “Wat denk je dat je aan het doen bent?” vroeg hij. Ik vertelde hem dat ik verschillende religies aan het bestuderen was  en ik wist niet dat ik niet naar een kerk mocht gaan. Voordat ik vertrok hij vroeg om mijn telefoonnummer, mijn adres, waar ik studeerde en andere dingen. Vanwege dat incident kon ik nooit meer teruggaan naar de kerk. Toen ik mijn vriend er over vroeg, zei hij dat het de kerk verboden was om uit te reiken in mijn land en wie overgaat naar het christendom zal de dood onder ogen zien.”

Een van de moeilijkste dingen voor Libische volgelingen van Jezus is eenzaamheid. Ze verlangen naar gemeenschap met andere gelovigen en naar de wederzijdse bemoediging om sterk in hun geloof te staan ​. Wij, als het lichaam van Christus, kunnen onze Libische broeders en zusters stimuleren en versterken via onze gebeden.

Deze week, vieren moslims het Suikerfeest, een driedaags feest om het einde van de ramadan te markeren, de heilige maand van het vasten. Libische Christenen verlangen mogelijk nog meer naar gemeenschap om hun geloof in Jezus samen te vieren tijdens deze tijd.

Lees, mediteer en bid 1 Korinthen 12:12-27


15-07-09

De enge poort

“Ga door de smalle poort het Koninkrijk van de hemelen binnen. De weg naar de vernietiging is breed en komt uit bij een wijde poort. En wat gaan daar veel mensen door!”

Mattheüs 7:13

Ahlam geloofde altijd dat God haar heeft geschapen en van haar houdt. Op zesjarige leeftijd begon ze te bidden en te vasten. Ze las graag in de Koran en zocht naar de liefde voor God. Tegelijkertijd had ze vragen die ze niet durfde te vragen omdat ze God niet boos wilde maken.

Op een nacht droomde ze dat ze in een donkere plaats was tussen dode lichamen en schedels. Een helder witte hand strekte zich uit naar haar en nam haar hand. Ze probeerde de hand af te wijzen en voelde dat haar hand naar beneden viel, maar de hand liet haar niet los. Ze schreeuwde en sprong uit bed. Ze was van haar stuk gebracht en voelde dat dit geen gewone droom was, dus ze vroeg God om het aan haar uit te leggen.

Op een dag als ze door verschillende tv-zenders aan het zappen was, zag ze een voorganger, die zei: “De Heer tilt je van de dood in het leven.” De woorden doorboorden haar en ze vroeg zich af of ze dood was en of de Heer haar leven kon geven?

Ahlam smeekte God om haar de juiste weg te tonen. Vijf keer per dag deed ze het ritueel wassen voorafgaand aan haar gebeden, maar ze voelde God haar vertelde dat hij haar gebeden kon horen zonder te hoeven wassen. Terwijl ze op haar gebedstapijt knielde, vertelde God haar dat hij haar overal kon horen. Maar Ahlam was nog niet klaar om deze rituelen te laten gaan.

Later zag ze in een andere droom een schijnend licht zonder begin of einde. Haar geest verliet haar lichaam en ze vond zichzelf bij een kleine open deur die leidde naar de hemel. Alvorens zij naar binnen ging, zei ze: “In de naam van Jezus de Levende uit Nazareth.” Een engel sprak en gaf haar een nieuwe naam. Vreugde overspoelde haar in deze rustige plaats.

In de dagen die volgden, vroeg Ahlam aan God om haar te leren terwijl ze worstelde met twijfel. Op een keer keek ze TV waar iemand voorlas, “Gaat in door de enge poort, want smal is de poort en moeilijk is de weg die leidt naar het leven, en weinigen zijn er die hem vinden. Wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt en er zijn veel mensen die daar op gaan.” Vanaf die dag geloofde ze in Jezus. Ze begon de Bijbel te lezen en terwijl haar relatie met de Heer groeide, wist ze dat ze werd omgevormd tot een nieuwe persoon in de Geest.

“Elke dag word ik van binnenuit gereinigd”, zegt Ahlam. “Jezus heeft de manier veranderd waarop ik anderen zie en de manier waarop ik dingen doe.”

Prijs de Heer die van alle mensen houdt. Hij nodigt hen uit om tot Hem te komen: “Hier ben ik, ik klop op de deur.”

Lees, mediteer en bid over Johannes 5:24-29


 

15-07-03

Een Verlangen naar Vergeving

Wij zijn allemaal besmet en bevlekt door de zonde. Als we onze mantels van gerechtigheid aantrekken, blijken het smoezelige vodden te zijn. Wij verdorren en vallen af als bladeren in de herfst. En als de wind blazen onze zonden ons weg.

Jesaja 64:6 (HTB)

In Ramadan beoefenen veel moslims hun geloof met nog meer ijver, in de hoop dat hun zonden vergeven worden. Een Libische broer vertelt over een deel van zijn reis over het vinden van Jezus hieronder:

Mijn familie is erg liefdevol en gastvrij. Mijn ouders deden hun best om me alles te geven wat ik nodig heb. We waren een normaal gezin, met de gebruikelijke uitdagingen, die nooit groter werden dan waar we mee konden omgaan.

Ik begon trouw te bidden in mijn tienerjaren. Op zestienjarige leeftijd werd ik erg toegewijd aan de rituele gebeden en gaf zo veel mogelijk tijd aan het gebed. Maar ik ging niet naar het vrijdaggebed in de moskee, omdat ik dacht dat de mensen hypocriet waren en zelfs de preken leken vol gefabriceerde en herhaalde woorden.

Zelfs met al mijn gebeden, voelde ik dat God ver weg van mij was. Het leek erop dat al mijn gebeden tegen het plafond gingen en ik zag geen antwoorden van God. Sinds mijn tienerjaren heb ik altijd geloofd dat de reden voor Zijn zwijgen mijn zonde was, die een barrière vormden om mij te verhinderen vooruit te gaan in mijn leven. Ik haatte mezelf vanwege deze zonde. Ik bad vurig om 3 en 4 ‘s ochtends. Ik huilde en bad om God te vragen om mij dichtbij te brengen en mij te beschermen tegen mijn schuld en zonde. Maar ik heb nooit een reactie van God ontvangen. Ik voelde alsof hij me niet accepteerde en me niet zou vergeven.

Verdriet was mijn deel en mijn zonde was mijn vijand. Ik wijdde mezelf toe aan het lezen van de Koran en probeerde het hele boek tijdens de maand Ramadan te lezen, net als veel moslims in die maand. Ik faalde en dat was een grote teleurstelling voor mij. Ik bad, “Vergeef mijn schuld, o Heer, want die is groot.”

Ik hield ervan om naar de kust te gaan en andere geïsoleerde plaatsen om de eenzaamheid te zoeken en te naderen tot God in gebed. Ik bleef bedroefd door mijn zonde. Iets bleef me vertellen dat het me nooit zou verlaten. Ik wist dat dit de duivel was die probeert om de hele mensheid te vernietigen. Ik zocht op het internet naar antwoorden. Ik sprak met een religieuze leider over de zonde, maar zijn woorden waren hatelijk en maakte me meer bang. “God zal je vervloeken op de dag van de opstanding!”, zei hij. “Je bent als brandende kolen in de hel en je kunt je leven niet veranderen -. je zal branden in het vuur.” Ik woonde in een zee van angst.

Met een niet aflatend verlangen om vergeven te worden, leerde deze Libiër uiteindelijk Jezus kennen. In de Ramadan, zullen veel Libiërs meer bidden en de Koran lezen, op zoek naar vergeving. En toch zullen ze worden teleurgesteld en een leeg gevoel houden. Gebruik de Psalm hieronder om uit te roepen namens de Libiërs. Bid voor een grotere honger naar vergeving die hen zal duwen om uit te roepen tot God.

Lees, mediteer en bid Psalm 51


15-06-25

Het Verhaal van een Gelovige –
Dichter tot God Naderen

Zo zegt de HEERE: “Toch blijft de Here tegen u zeggen: ‘Vraag waar de goede weg is, de vertrouwde paden die u lang geleden bewandelde. Als u die volgt, zult u rust vinden voor uw ziel.”

Jeremia 6:16
 

“Ik ben een Libische van een moslimachtergrond. Ik aanvaard Jezus Christus als mijn Heer en Redder en ik weet dat Hij was, is en altijd de weg, de waarheid en het leven zal zijn.

“Toen ik jonger was, las en deed ik wat ik dacht dat me dichter bij God zou brengen. Tot op een nacht een paar jaar geleden tijdens de maand Ramadan. Na het afronden van het bidden, hoorde ik een buitenlander op de televisie praten over hoe God naar beneden kwam om de straf van de zonden te betalen die we allemaal hadden begaan. Ik hoorde hoe God ons heeft vergeven en ons het eeuwige leven biedt als we Zijn werk aan het kruis accepteren. Iets roerde in mij. Dit was anders dan het verhaal dat ik uit de Koran had geleerd, en ik wilde meer weten. Ik voelde me alsof ik gedrogeerd was en op een doodlopende weg liep al die jaren van zoeken.

“Ik keek christelijke televisieprogramma’s en God corrigeerde mijn wazig begrip en bevredigde mijn honger om Hem te kennen. Toen was de televisie de enige manier om over Hem te leren.

“Na verloop van tijd, realiseerde ik me dat ik Jezus nodig had in mijn leven. Ik zag dat hij niet alleen een profeet was die een voorbeeld voor gerechtigheid stelde, maar dat Hij ook mijn God was die mij liefhad. Hij had zich geofferd op het kruis om mij te redden en mij hoop, leven en vrede te geven – met name tijdens de moeilijkste periodes in mijn leven.

“Ik had veel theologische vragen, maar met gebed openbaarde de Heer geleidelijk aan mij alle antwoorden, en ik kwam tot de ware weg in Hem. Amen.”

Deze maand (Ramadan) zijn Libiërs (samen met moslims over de hele wereld) aan het vasten.  Laten we tot God roepen namens hen; voor hen om tot een ​​goed begrip te komen van de liefde van de Vader voor hen door Jezus Christus.

Lees, mediteer en bid Johannes 14:20-29


15-06-18

Ramadan

“In die beslissende tijd zal een nakomeling van Isaï opstaan als een banier en over de volken regeren. Hun hoop zal op Hem gevestigd zijn, alle volken zullen naar Hem toekomen, want het land waar Hij woont, is een glorieuze plaats.”

Jesaja 11:10
 

Hend is een 20-jarige vrouw die woont in een klein Libische dorp. Ze houdt van Ramadan, waarin de moslims over de hele wereld vasten van zonsopgang tot zonsondergang. Hend begon voor het eerst met de volledige vastentijd – afzien van alle voedsel en vloeistof – toen ze nog maar 12 jaar oud was. Ze werd niet gedwongen om zo jong te beginnen met vasten; ze koos ervoor omdat ze een deel wilde zijn van de wereldwijde moslimgemeenschap.

Ramadan is ook een tijd voor het reciteren van speciale gebeden en de hele Koran te lezen. Deze maand van vasten is een van de vijf zuilen van de islam (verplichtingen van moslims om naar het Paradijs te kunnen komen). In deze maand is het mogelijk om de beloningen van God te verdubbelen en om vergiffenis van zonden uit het verleden te zoeken. Elke ochtend staan Hend en haar familie voor dag en dauw op om hun laatste maaltijd te eten en het eerste gebed van de dag te bidden, en dan zullen ze niet eten of drinken tot het breken van het vasten na zonsondergang. Na het verbreken van het vasten met dadels en melk, verzamelt haar familie in de woonkamer en leidt een van haar ooms hen in het zonsondergangsgebed. Ze eten het avondeten, waarna de mannen van de familie naar de moskee gaan en het laatste gebed van de dag bidden, terwijl Hend, haar zussen en haar moeder thuis bidden. De dag eindigt met een vrijwillige Ramadan-gebed, de Taraweeh, terwijl de gemeenschap de Koran reciteert.

Hend houdt van deze avonden. Naast de speciale gebeden, is het ook een tijd van eten en bezoek aan vrienden en buren.

Dit jaar is Ramadan minder vreugdevol als voorheen. Iedereen in Hend’s familie maakt zich zorgen over de toekomst. Ze verlangen naar vrede. Zij hopen dat God hun gebeden tijdens deze Ramadan hoort voor een betere toekomst.

Lees, mediteer en bid Efeziërs 2


15-06-11

Uitdagingen van het Volgen van Jezus

 “Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.”

2 Korintiërs 5:17 (Het Boek)

“Mijn leven is compleet veranderd sinds de dag dat ik een volgeling van Jezus Christus werd. Ik ben begonnen om alle mensen onvoorwaardelijk lief te hebben, ongeacht wie ze zijn of waar ze vandaan komen. Ik heb geleerd om mensen te vergeven als ze me verkeerd behandelen. Met andere woorden, ik ben een nieuwe persoon geworden.

“Toch zijn er vele uitdagingen voor mij als een volgeling van Jezus in Libië. Mijn familie en vooral mijn ouders, zetten me onder druk en vragen voortdurend waarom ik niet de Salaat doe-de vijf dagelijkse gebeden in de islam. Soms ga ik op vrijdag naar het gebed in de moskee gewoon zodat ze met niet aan mijn hoofd zeuren daarover. Mijn ouders zijn religieus. Mijn vader gaat naar de moskee en mijn moeder leest elke dag de Koran. Mijn relatie met mijn ouders is gespannen. Wat meer is, we leven in een maatschappij die eer en reputatie hoog waarderen; als de mensen wisten over mijn geloof, zou mijn ouders’ reputatie-evenals die van mijn hele familie worden aangetast. Ik zou worden beschouwd als een outcast, wat mijn familie voor jaren zou volgen.

“Ik woon in een islamitische samenleving en daarom moeten islamitische wetten worden toegepast. Met andere woorden, ik zou kunnen worden gedood voor afvalligheid, voor afstand te doen van de Islam.

“Degenen die besloten om Jezus te volgen in mijn samenleving lijden aan allerlei vervolging.”

Ramadan, de heilige vastenmaand voor moslims, begint binnen een week. Veel gelovigen, zoals onze Libische broer die de woorden hierboven schreef, worstelen met de vragen, “Wat doet een volgeling van Jezus in deze tijd? Hoe kan ik God eren en mijn familie winnen voor Hem? Hoe kan ik leven als een volgeling van Jezus in mijn cultuur? ‘
Laten we met hen staan ​​in gebed.

Lees, mediteer en bid Handelingen 15: 6-20


15-06-04

Een Verhaal van 2 Overheden

“En Daniël loofde de God van de hemel en zei: ‘Geprezen zij God van eeuwigheid tot eeuwigheid! Want Hij bezit alle wijsheid en kracht. 21Alle wereldgebeurtenissen liggen in zijn hand. Hij zet koningen af en stelt nieuwe koningen aan. Hij geeft de wijzen hun wijsheid en de geleerden hun inzicht.”

Daniel 2:20-21 (Het Boek)

Sinds juli 2014 wordt Libië geregeerd door twee regeringen: de National Salvation regering in Tripoli, en het Huis van Afgevaardigden onder leiding van premier Abdulla al-Thinni.

De overheid is opgesplitst in twee na verkiezing van 25 juni van het Huis van Afgevaardigden. De islamisten verloren de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. De spanningen waren hoog mede dankzij de lancering van een campagne om extremisten in het oosten van het land te verdrijven. Net voor de vertegenwoordigers hun zetels zouden innemen, vielen de Misrata Brigades – ook bekend als Libya Dawn de luchthaven van Tripoli aan, wat resulteerde in een strijd die twee weken woedde. De luchthaven werd volledig verwoest en het nabijgelegen Brega Petroleum-complex werd aangevallen.

De meerderheid van de nieuw gekozen leden van het Huis van Afgevaardigden vonden Tripoli te onstabiel en stemden overeen om het parlement naar Tobruk te verhuizen. Eenmaal in het oosten gevestigd, nam de Misrata Brigades alle ministeries in Tripoli over en vestigde de National Salvation-regering onder leiding van premier Omar Al-Hassi.

In oktober 2014 oordeelde het Libische Hooggerechtshof dat de verkiezingen van juni illegaal waren en riep op tot de ontbinding van het Huis van Afgevaardigden. Geen reden werd gegeven voor de uitspraak en het werd genegeerd door het Huis van Afgevaardigden (in Tobruk) en de internationale gemeenschap.

De United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) heeft gewerkt met Libische leiders van alle kanten om te proberen een ​​verenigde regering te vormen. UNSMIL heeft de opheffing van het wapenembargo tegen Libië afhankelijk gemaakt van de vorming van een dergelijke regering. Ondertussen heeft de Libische National Army (vertegenwoordiger van de regering in Tobruk) – met de steun van Egypte – gelobbyd voor de onmiddellijke opheffing van het embargo. Met argument dat, bij het ontbreken van wapens, de chaos is toegenomen en de aanwezigheid van de Islamitische Staat is gegroeid.

Beide zijden van de overheid hebben bepaalde “voorwaarden” gesteld als voorwaarde voor deelname aan de VN-gesteunde gesprekken. Het Huis van Afgevaardigden is van mening dat de internationale gemeenschap onnodig legimiteit heeft gegeven aan de
Islamisten (Tripoli), simpelweg omdat ze “kwamen met geweren” na het verlies van de verkiezing.

Degenen die de National Salvation-regering steunen, geloven dat hun overname van Tripoli eerlijk was en dat daarom moeten ze een stem hebben.

Ondertussen zijn tal van andere groepen, zowel binnen als buiten de twee conflicterende overheden ook aan het strijden voor hun eigen agenda, die het herstel van de vertrouwenskloof bemoeilijkt.

De meerderheid van de Libiërs hebben genoeg van de geschillen tussen facties. Burgers wil stabiliteit en veiligheid, zodat ze terug kunnen gaan naar een normaal leven.

Als we tijd nemen om te bidden voor de Libische regering(en) deze week, laten we de Geest vragen om Zijn plannen te openbaren.  Wat voor soort regering zou de beste zijn om de oogst binnen te brengen?

Lees, mediteer en bid Jesaja 9:6-7


15-05-29

Aanmoediging van Jezus

Toen pas durfde ik rustig te gaan liggen
en vredig te gaan slapen.
Ik werd ook weer veilig wakker,
want de Here hield de wacht over mij.

Psalm 3:5 (Het Boek)

Hamid had over Jezus geleerd en het boeide hem. Buiten medeweten van zijn familie, belde hij met een christelijk tv-station en besloot om Jezus te volgen.

Daarna toen het geweld Libië in zijn greep kreeg, besloten Hamid en zijn familie om het land voor een korte tijd te verlaten. Tijdens hun verblijf in het gastland, probeerde Hamid tevergeefs naar de kerk te gaan. Zijn familie begon zijn toewijding aan Jezus vermoeden en ze waren er niet blij mee. Hij werd bang totdat hij doodsbang werd om terug te keren naar Libië.

Hamid had een droom waarin hij op een donkere plaats liep, doodsbang en huilend. Hij ontmoette een man die hem vroeg wat er mis was. “Ik ben bang om mijn reis voort te zetten,” antwoordde hij. “Het is erg donker.”

De man zei: “Ga door en je zult een huis vinden waar ze mensen in nood helpen.” Hamid bleef lopen, totdat hij het huis vond. Hij klopte op de deur en een in het wit gekleedde bebaarde man opende de deur. De man vroeg hem: “Waarom huil je?”

“Ik ben bang om in het donker te wandelen”, zei Hamid.

“Je bent nu onder mijn bescherming,” zei de man. “Niets moet je bang te maken. Kom binnen.”

Na deze droom, keerde Hamid terug naar Libië en bleef trouw aan Jezus.

Khaled, een andere gelovige, vertelde een religieuze man hoe Jezus aan hem verscheen in een droom. De man maakte ruzie met hem en probeerde hem terug naar de islam te winnen. Op een dag kwam hij naar Khaled en vertelde hem over een droom waarin Jezus hem had gezegd dat het tijd was om voor hem te werken.  Hij besloot om een ​​volgeling van Jezus geworden.

Ook al is er weinig toegang tot het Evangelie, Libiërs reageren als Jezus hen roept. Menselijke tegenwerking en religieuze wetten kunnen Jezus niet buiten te houden. Geef God eer en vraag Hem om een ​​nog grotere uitstorting van Zijn Geest en openbaring aan de Libiërs.

Lees, bid en mediteer Joël 2: 28-32


15-05-21

Instabiliteit en het Lijden van Migranten

“De HERE, uw God, is God boven alle goden en Heer boven alle heren. Hij is de grote en machtige God, de ontzagwekkende God, Die onpartijdig is en Zich niet laat omkopen. Hij verschaft recht aan weduwe en wees. Hij heeft vreemdelingen lief en geeft hun voedsel en kleding.

Deuteronomium 10:17-18 (HTB)

Op 18 april dit jaar, kapseisde een vluchteling boot met meer dan 700 mensen aan boord in de Middellandse Zee tussen Libië en het Italiaanse eiland Lampedusa. Slechts 28 mensen werden gered.

De kusten van Libië zijn slechts 300 kilometer van Lampedusa. Het eiland vangt duizenden illegale migranten op.

Libië wordt vaak gebruikt als doorvoerland voor Afrikaanse migranten. Na de revolutie van 2011 waarin Gadhafi werd omvergeworpen, werd mensensmokkel een booming business. Libië heeft een kustlijn van 1.770 kilometer en 5.000 kilometer woestijngrenzen waar het dun is bevolkt. Zonder effectieve centrale regering, kunnen smokkelaars openlijk opereren. De milities die een groot deel van Libië controleren verdienen naar verluidt enorme hoeveelheden geld met de mensensmokkel, hetzij door het zelf organiseren of groepen geld af te troggelen die op hun grondgebied passeren. Vanwege de toegenomen vraag, rekenen smokkelaars meer geld. Met elke volgeladen boot die vertrekt uit Libië, verdienen ze tienduizenden dollars.

Sommige smokkelaars maken zelfs gebruik van Facebook om reclame te maken naar migranten die wanhopig zijn om oorlog en armoede te ontvluchten in het Midden-Oosten en Afrika.

Volgens de Verenigde Naties zijn meer dan 110.000 migranten door Libisch grondgebied gereisd in 2014 alleen. Minstens 1.300 mensen stierven in de eerste drie weken van april alleen al, waardoor 2015 op koers is om het dodelijkste jaar ooit te worden voor migranten.

Hoe kan de illegale immigratie worden gestopt? Hoe kunnen de problemen die deze migranten ertoe leiden om hun leven te riskeren om te proberen over te steken naar Europa worden opgelost? Het is een veelzijdig probleem: armoede, oorlog, hebzuchtige smokkelaars, onverschillige overheden en corrupte ambtenaren. Jezus vertelde ons dat God weet wanneer een mus op de grond valt, dus hoe veel meer waarde hecht hij aan het leven van deze immigranten?

Maak je hart stil voor God en vraag de Heilige Geest om u Zijn gedachten te geven om te bidden voor de migranten, de smokkelaars en de verschillende overheden (Libische, Afrikaanse, uit het Midden-Oosten en Europa). Heeft de wereldwijde kerk een verantwoordelijkheid?

Lees, mediteer en bid Mattheus 25 31-46


15-05-15

De Weg, de Waarheid en het Leven

Jezus zeide tot hem: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 14:6

Yahyah groeide op in een typisch islamitische omgeving. Hij begon de Koran te bestuderen toen hij 8 jaar oud was. Na de middelbare school raakte hij op de universiteit bevriend met een jonge man genaamd Radwaan. Radwaan was sinds een paar jaar een volgeling van Jezus, maar hij vertelde dit eerst niet aan Yahyah. Maanden later, toen hij hem vertelde over zijn geloof, was Yahyah geschokt. Hij besloot te stoppen met Radwaan te praten omdat hij een ‘ongelovige’ was.  Maar twee weken later voelde Yahyah dat hij zich wilde verzoenen met zijn vriend en uit te vinden waarom hij de islam had verworpen.

Ze brachten uren en dagen samen door met het bespreken van beide religies. Yahyah probeerde om de islam te verdedigen en Radwaan’s geloof af te breken, maar hij ontdekte dat zijn eigen argumenten zwak en ongegrond waren in vergelijking met Radwaan’s.

Yahyah verwarring steeg met de dag. Bij de discussies bleek dat zijn geloof onoprecht was, gewoon iets wat hij van zijn familie had geërfd. Hij deed afstand van de Islam. Hij werd een atheïst en verachtte mensen die religieus waren, vooral moslims en christenen. Daarna viel hij in een depressie. Zijn verstand vertelde hem om geen aandacht meer aan God te geven, maar zijn hart was op zoek naar een verlosser.

Toen was hij in een ernstig auto-ongeluk en overleefde op wonderbaarlijke wijze. Terwijl hij herstelde dacht hij na over zijn eeuwige bestemming. Waar zou hij heen gaan na de dood? Als God echt wars, zou hij dan naar de hemel of de hel gaan? Ernstig zocht hij de waarheid en zocht het internet af om meer over Jezus leren. Hoe meer hij las over Jezus, hoe meer hij van Hem hield, maar iets vertelde hem om weg te blijven van Jezus.

Op een dag begon hij te huilen uit wanhoop en riep het uit naar God om Zich te openbaren. Kort daarna had Yahyah een droom. Een man kwam naar hem toe met zijn armen open om hem te omhelzen. Alles wat de man zei was: “Jezus.” Yahyah werd wakker wetende dat Jezus de waarheid, de weg, en het leven is en hij aanvaardde Hem onmiddellijk als Heer en Heiland.

Lees, mediteer en bid Johannes 10:9-16


15-05-07

Effecten van het Aanhoudende

Geweld en de Instabiliteit

Wederom aanschouwde ik alle onderdrukkingen die onder de zon geschieden, en zie: tranen der onderdrukten, en zij hadden geen trooster; maar aan de zijde hunner onderdrukkers was macht – en zij hadden geen trooster.

Prediker 4:1

Een gevecht uitbrak in het midden van het balspel van de kinderen. De hitte en vochtigheid maakte iedereen prikkelbaar, maar de onzekerheid in het land was de ware bron van de onderliggende spanningen. De kinderen begonnen te schreeuwen en elkaar te slaan en een van de vaders kwam naar buiten en sloeg de tegenstanders van zijn kinderen. Zij renden naar huis en vertelden hun eigen vader wat er gebeurd was. Woedend, greep hij een van zijn wapens terwijl hij naar buiten rende, schreeuwend en vloekend op de kinderen van de buren en hun vader. En de man vermoordde zijn buurman.

Terwijl dit nieuws zich verspreidde, reisden de broers en neven van de vermoorde man al van hun dorp naar de stad met meer en grotere wapens. In wraak, doodden zij de moordenaar en vernietigden zijn huis met raketgranaten.

Volgens een enquête die in oktober 2013 werd afgerond, lijdt bijna een derde van de Libiërs aan psychische problemen als gevolg van het aanhoudende geweld en wetteloosheid. De situatie is sindsdien vast nog erger geworden.  Mensen zijn moe van het geweld en toch is er geen stop aan of aan de bitterheid en haat.  Hun dromen van een betere toekomst zijn aan stukken gevallen.  Laten we ze tot de troon der genade brengen; dat hun oren worden geopend om de stem van de Goede Herder te horen.

Lees, mediteer en bid Jesaja 30:15-21


15-05-01

Arbeiders

Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.

Johannes 15:8

In de recente geschiedenis trok Libië buitenlanders aan uit Afrika, Azië en het Midden-Oosten met kansen op werk en aantrekkelijke salarissen.  Sommige gastarbeiders zijn zeer bekwaam en werken in ziekenhuizen, industriële projecten, het bedrijfsleven en het onderwijs. De minder geschoolde arbeiders doen het vuile werk en sparen zo veel als ze kunnen om naar familieleden thuis te sturen.

Het aantal buitenlandse arbeiders is afgenomen als gevolg van het aanhoudende geweld en de politieke instabiliteit, maar velen blijven. Sommige van deze buitenlandse arbeiders  zijn nominale christenen die hun religie zien als onderdeel van hun culturele identiteit, terwijl anderen een relatie hebben met de levende God. Onder de laatstgenoemden zijn er die hun baan zien als een verlengstuk van hun roeping om licht en zout te zijn in de wereld.

Toch zijn de meeste buitenlandse gelovigen onder invloed van angst. In de afgelopen jaren zijn een aantal gedood, aangevallen of gedetineerd vanwege hun geloof. De boodschap lijkt dit te zijn: houd een laag profiel, en deel het Evangelie niet.

Deze week wordt de Dag van de Arbeid gevierd in veel landen. Vraag de Heer van de oogst om meer arbeiders te sturen en te roepen voor de oogst – zowel van binnen als buiten Libië. Vraag de Heilige Geest om de obstakels te openbaren die gelovigen verhinderen om Zijn roep te beantwoorden en bid dat deze kunnen worden overwonnen.

Lees, mediteer en bid Romeinen 10:13-16


15-04-23

Sebha

Zou Ik dan … niet sparen, de grote stad, waarin meer dan honderdtwintigduizend mensen zijn, die het onderscheid niet kennen tussen hun rechterhand en hun linkerhand, benevens veel vee?

Jona 4:11

Sebha is een woestijnstad in de buurt van een oase in het zuidwesten van Libië met een bevolking van ongeveer 130.000 mensen. Historisch gezien is het de hoofdstad van de Fezzan-regio. Het was een van de traditionele bolwerken van Gaddafi en was de laatste stad om aan de rebellen te vallen in de revolutie van 2011.

Sinds 2012, botsen de Arabische etnische en zwarte Afrikaanse stammen met elkaar, strijdend om de lokale macht en internationale erkenning. Spanning tussen Tebu-strijders van zwarte Afrikaanse afkomst en Arabische etnische stammen blijft een constante factor van instabiliteit.

Vanwege het gebrek aan controle door de regering, bieden de zuidelijke grensregio’s een ideale veilige haven voor regionale islamitische extremistische netwerken. Aan het begin van 2015 lanceerde strijders geaffilieerd aan de Islamitische Staat een aanval op soldaten van de regering dicht bij Sebha en doodde 14 van hen.

Sebha is een belangrijke doorvoerstad voor Sahara-reizen met zwaar beladen vrachtwagens met mensen en andere ladingen voor bestemmingen zoals Tsjaad, Niger en Algerije. Geestelijk is deze stad erg donker en zwaar. Vrouwen zijn betrokken bij het occulte en hekserij en leggen soms vloeken op andere mensen. Toch zijn er een aantal zaden van het evangelie gezaaid in deze stad:

Vele jaren geleden woonde een Egyptische Koptische christelijke familie naast Halima’s familie in Sebha. Halima en haar zussen speelden met de kinderen en waren erg benieuwd naar hun verschillende religieuze feesten. Op een Goede Vrijdag vroeg Halima hen over deze specifieke dag. Haar vrienden stonden op het punt om het uit te leggen, wanneer de moeder hun onderbrak en snel haar kinderen weghaalde.  Jaren later, vroeg Halima (die naar een andere stad verhuisde) zich nog steeds af waarom deze familie zo bang was om te praten over hun geloof, maar nog belangrijker, dit incident had haar een nieuwsgierigheid gegeven naar Goede Vrijdag en Jezus.

Lees, mediteer en bid Jona 3:5-10


15-04-17

Families van Gelovigen

God heeft het lichaam zó samengesteld… dat de leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen. Als één lid lijdt, lijden alle leden mede, als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde.

1 Kor. 12:24-26

Een buitenlandse arabische man en zijn vrienden werden geslagen en gevangen gezet op beschuldiging van evangelisatie. Terwijl zijn vrouw Gods genade ervoer, voelde ze ook een strijd woedden van binnen. De huisbaas en buren zetten haar onder druk om te vertrekken. Toen ze probeerde haar man in de gevangenis te bezoeken, behandelden de politie en autoriteiten haar met vijandigheid. Vrees plaagde haar: “Maak ik de juiste beslissingen? Zou ik dingen anders moeten doen?” Haar kinderen werden buitengesloten op school en door hun vrienden. En op een dag bezochten ze hun vader, wiens bebloede gezicht liet zien dat hij werd geslagen. Hun zoontje gaf over toen ze thuis kwamen en worstelde met nachtmerries.

De families van gelovigen in landen zoals Libië weten wat lijden is. Hun ongelovige familieleden zetten hun onder druk om hun geloof af te zweren. Sommige gelovigen kunnen geen werk vinden om hun gezin te onderhouden. Hun kinderen worden buitengesloten op school. Anderen vrezen dat hun echtgenoot of kinderen kunnen worden ontvoerd of gedood. Dit zet druk op relaties en huwelijken. De tactiek van de vijand is om intimideren en verdeeldheid te brengen.

Laten we naast lokale gelovigen en hun families gaan staan ​​in hun lijden, en ze tot de troon der genade brengen.

Meditatie van de week: Psalm 18


15-04-09

Openbaring van Jezus

Simon Petrus antwoordde en zei: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.” Jezus antwoordde en zei tot hem: “Zalig zijt gij, Simon, Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Matt. 16:16-17

De vraag brandde in mij. “Ahmed, heb je wel eens dromen?”

“Ja, natuurlijk,” zei hij.

“Heb je ooit eens een man in het wit gezien in je dromen?”

“Ja!” antwoordde hij.

“Nou, Ahmed, vertel me over wat je hebt gezien.”

Hij vertelde me dat hij deze man vele malen in zijn dromen had gezien, maar hij wist niet wie hij is. “Maar hij instrueert mij om dingen te doen, zoals het bezoeken van mijn eenzame oma, en geld te geven aan de armen.”

Ik glimlachte. Ja, ik kende deze man ook, alhoewel ik hem nooit in een droom had gezien. Ik vroeg: “En doe je deze dingen ook, ook al weet je niet wie hij is? Ik bedoel, je weet niet of hij goed of slecht is. Wie is hij? ”

“Oh, hij is een goede man,” zei Ahmed stellig. “Ik weet dat zeker.”

Ik vertelde Ahmed dat de volgende keer als deze man tot hem komt in een droom, om hem naar zijn naam te vragen.

Bid voor Ahmed en vele anderen zoals hij, die klaar zijn voor een persoonlijke openbaring van de Zoon des mensen.

Lees, mediteer en bid Johannes 3:13-18


15-04-02

Wie is Jezus?

“Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping.”

Kolossenzen 1:15

Ali is een winkelier in de oude binnenstad. Wanneer Susan, een buitenlander, zijn winkel binnenkwam, vroeg hij haar: “Ben je een christen of moslim?” Ze zei dat ze een christen was. Hij stelde voor dat ze de Koran zou lezen, want er staat een hoofdstuk over Jezus en Maria in. Ze antwoordde dat alles wat ze wilde weten al in de Bijbel staat.

“Dus wat zegt de Bijbel?” wilde Ali graag weten.

“Alles wat ik nodig hebt voor het leven,” antwoordde Susan

Ali was klaar voor een discussie. “Wie is Jezus?” vroeg hij. Susan vertelde hem dat Jezus het Woord van God is.

“Wie is God en waar is Hij?” vroeg Ali.

“Hij is de schepper van de wereld; Hij is in de hemel en Zijn Geest is zo dichtbij je als je halsader. En weet je wie de Koran en de Bijbel zeggen dat nooit gezondigd heeft? ”

Ali antwoordde dat iedereen heeft gezondigd. Susan bleef stil, zodat Ali stelde dat geen van de Gods boodschappers (profeten) hadden gezondigd. Susan antwoordde dat slechts één persoon nooit had gezondigd.

“Dus het was Jezus?” wilde Ali weten, en stond nu te popelen om het antwoord te krijgen.

Susan antwoordde: “Als christenen moeten we niet alles wat we horen geloven, maar we zoeken in de Heilige Schrift naar antwoorden en vragen God om het ons te laten zien”.

Veel Libiërs zeggen misschien dat ze in Jezus geloven. Ze erkennen dat Hij het Woord van God is, maar voor hen, was Jezus gewoon een goed mens, een profeet van God zoals andere profeten. Zij ontkennen zijn dood aan het kruis (en dus zijn opstanding) en dat Hij de Weg is tot de Vader. Alleen de Geest van God kan aan de mensen openbaren dat Jezus de Zoon van God.  Laten we blijven vragen voor deze openbaring aan onze verloren vrienden in Libië.

Lees, mediteer en bid Johannes 1:1-37


15-03-26

Sirte

Hij doet oorlogen ophouden tot het einde der aarde; Hij breekt de boog en snijdt de speer in twee; Hij brandt de wagen in het vuur. Wees stil, en weet dat ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde!

Psalm 46:2 9-10

De onthoofding van 21 Koptische christenen door een IS-gerelateerde groep in Libië heeft de wereld geschokt.  De christenen waren een maand eerder in Sirte ontvoerd, een kustplaats halverwege tussen Tripoli en Benghazi.

Sirte diende als een administratief centrum onder de Italiaanse bezetting, die duurde van 1911 tot 1934. Toen dichtbij olie werd ontdekt, groeide het dorp in bekendheid en zijn bevolking breidde uit tot bijna 80.000. Het was ook Gaddaf’s geboorteplaats. Hij werd er geboren en, uiteindelijk, stierf hij daar. Gaddafi¹s rijkdom financierde een deel van de stadsontwikkeling. Het raakte bekend als een rijke stad met luxe huizen, waarvan de meeste volledig werden verwoest tijdens de revolutie.

Sirte werd als een uitvalsbasis voor militanten sinds de opstand van 2011 die Muammar Gaddafi omverwierp. Een regeringsfunctionaris heeft geschat dat ervongeveer 1.000 militanten in de stad zijn.

In december 2014 werden een Egyptische christen arts en zijn vrouw vermoord  in hun huis in dezelfde stad. De aanvallers ontvoerden ook hun 13-jarige dochter. Haar lichaam werd een paar dagen later gevonden. De voorzitter van de gemeenteraad van Sirte verklaarde dat de aanvallen religieus gemotiveerd waren.

De stad is een bolwerk van Ansar alSharia, een islamistische groepering die op de zwarte lijst van de Verenigde Naties staat. De islamistische coalitie van Fajr Libië (Libië Dawn) heeft de controle over sommige delen van Sirte. In december lanceerde ze aanvallen tegen nabijgelegen olie-installaties. In februari viel een gewapende groep het Mabruk-olieveld aan zo’n 170 kilometer ten zuidoosten van Sirte. Ze schoten vier bewakers dood en ontvoerden drie Filippijnse werknemers.  De aanvallers beweerden lid te zijn van de Islamitische Staat (IS).

Als we deze keer bidden voor Sirte, vraag de Heilige Geest om God¹s hart en Zijn doelen voor de stad te onthullen.  Geef ons feedback op info@pray4libya.net

Lees, mediteer en bid Psalm 75


15-03-19

Moeders

“Als een herder zal Hij zijn kudde weiden: Hij zal de lammeren in zijn armen dragen en de ooien voorzichtig leiden.”

Jesaja 40:11

Moeders zijn hoog gewaardeerd in de Libische cultuur. Iemand heeft ooit eens uitgelegd, “De hemel is onder de voeten van de moeder. Je moet ervoor zorgen dat je aardig bent voor je moeder. Als je haar niet goed behandelt, zou ze dit misschien aan God te vertellen en dan ben je in de problemen, want ze heeft een speciale relatie met God.”

Fatma bewaart een videoclip van haar oudste zoon op haar telefoon die tijdens de revolutie was gemaakt. In de video legt hij zijn redenen uit om in de revolutie te vechten. Hij was woonachtig in Maleisië en besloot terug te keren om zijn land te helpen.

Op een dag belde hij zijn ouders om hen te vertellen dat hij hen zou zien tijdens de lunch. Fatma was opgewonden dat ze zou hem zou zien na een lange afwezigheid (ze had hem niet meer gezien sinds zijn terugkeer uit Maleisië). Maar die middag kwamen een paar mannen aan de deur met het lichaam van haar zoon – die net was omgekomen bij de gevechten. Het was de laatste dag van de revolutie.

Het is moeilijk geweest voor Fatma om om te gaan met zijn dood. Gelukkig is er een gezin naast hun komen wonen, en de jonge kinderen uit die familie hebben haar wat troost gebracht.

Deze week op 21 maart, zal Moederdag worden gevierd in Libië. Voor veel moeders zal dit een trieste gebeurtenis zijn, een herinnering aan de kinderen die ze hebben verloren, niet alleen in de revolutie, maar ook in het geweld achteraf. Anderen leven in angst en willen hun kinderen veilig houden. Ze maken zich continue zorgen over hun kinderen die naar school gaan of boodschappen te doen bij de plaatselijke winkel.

Lees, mediteer en bid Matt 11: 25-30


15-03-12

Een Moderne Saulus?

“Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen”

Matt 5: 44

Abdullah is een betrokken, vrome moslim. Zijn doel in het leven is om moslims aan te moedigen om betere moslims te worden en om niet-moslims bekeren tot de Islam. Hij werkt ook voor een beveiligingstak van de overheid.

Op een dag arresteerde zijn eenheid Ayoub, een buitenlandse Arabische gelovige, op beschuldiging van bekeringswerk. De commandant van de eenheid geeft Abdullah opdracht om Ayoub te mishandelen. Abdullah pauzeerde en belde zijn religieuze leider, met de vraag: “Als ik deze Christen sla, zal God tevreden zijn?” “Ja,” was het antwoord. Dus Abdullah gaf Ayoub het pak slaag van zijn leven. Hij wilde immers God echt behagen. Hij zou Ayoub slaan en dan later naar hem terugkeren om hem te bekeren tot de Islam.

Een andere keer werd hij opgedragen om Ayoub’s Bijbel in beslag te nemen. Wederom belde hij de religieuze leider: “Zal God tevreden zijn als ik deze Bijbel van hem afpak?” Nogmaals, zijn leider zei ja.

Na zijn vrijlating uit de gevangenis, begon Ayoub Abdullah geregeld te bellen. Eerste was Abdullah niet al te vriendelijk. “Waarom belt Ayoub? Moet hij geen hekel aan me hebben voor al de afranselingen ik hem gaf?” Maar Ayoub noemde deze niet; hij sprak alleen over Gods liefde. Na verloop van tijd begon Abdullah naar hem te luisteren.

Soms sprak Abdullah over de Islam, hoe hij God dient, en hoe hij bidt. Ayoub deelde over Gods liefde en wat het betekent om een ​​relatie met de levende God te hebben.

Abdullah kent de 99 namen van God in de Koran. Hij weet dat God groot en machtig is, maar hij weet niet dat God liefde is en dat God van hem houdt.

Lees, mediteer en bid Handelingen 9: 1-21


15-03-05

Vrees van Gelovigen

“Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. 5Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!

Lukas 12:4

Ahmed is een nieuwe gelovige die door middel van een tv-show tot geloof kwam.  Hij is bemoedigd om te weten dat er anderen zijn zoals hij, en hij heeft online contact met hen, maar hij is te bang om hen in levende lijve te ontmoeten “Hoe kan ik weten dat ik ze kan vertrouwen en dat zij me niet zullen verraden aan de politie?” vraagt ​​hij.

Tijdens een tijd van 3 aanden van gebed en vasten voor Libië, besloten enkele expat-gelovigen om 3 dagen speciaal te bidden voor het breken van de geest van angst. De week daarna werd een aantal van hen werden gearresteerd en vastgehouden; Egyptische broers werden gemarteld en één verloor zijn leven als gevolg hiervan.

Sindsdien zijn er meer meldingen van mensen die worden gedood of opgepakt vanwege hun geloof. Om de naam van Christus te dragen is gevaarlijk in Libië en te gehoorzamen aan de grote opdracht kan je je leven kosten. Sommige buitenlandse gelovigen worden milder behandeld, maar de lokale gelovigen hebben geen wetten om hen te beschermen. In feite veroordeelt de wet hen. Veel gelovigen vrezen dat een familielid hen zou kunnen doden als een daad van ‘gehoorzaamheid aan God’. Soms kan een werkgever het loon inhouden als hij weet dat een werknemer een gelovige is. Sommige religieuze groepen bestaan ​​met als enige doel het doden van lokale gelovigen, die de naam van Jezus belijden. Angst houdt onze gelovige broeders en zusters ervan om het Goede Nieuws te delen en gemeenschap te hebben.

 

Zou u willen overwegen om voor Libische gelovigen deze week te vasten?  Vraag de Heilige Geest om u te leiden hoe de Geest van angst over gelovigen gebroken kan worden.

 

 

Lees, mediteer en bid  Matt 10: 16-33


15-02-26

Percepties over het Christendom

Gedraag u wijs tegenover de ongelovigen en gebruik elke gelegenheid om hun het goede nieuws door te geven. Wees in uw spreken vriendelijk maar beslist, om zo iedereen een goed antwoord te geven

Colossians 4:6 (Het Boek)

Fatima is een alleenstaande vrouw van begin twintig, die in een klein stadje woont. Ze komt nooit buiten zonder haar hoofddoek in de aanwezigheid van een man (behalve haar vader, broers, neven en, op een dag, haar man) en ze geeft er de voorkeur aan om een lange jas over haar kleren te dragen wanneer ze uitgaat. Ze weet dat de reputatie van een vrouw bewaakt moet worden, zodat ze zich bescheiden en respectvol kleedt. Ze houdt van tradities en religieuze feesten die ze samen vieren. Hierdoor voelt ze zich deel van haar familie, evenals van de Libische samenleving en de grotere moslimgemeenschap over de hele wereld.

Fatima weet nog niet veel over het christendom, maar wat ze erover heeft gehoord, vindt ze storend: Christenen dragen blote kleding, ze drinken en roken, en ze hebben seksuele relaties buiten het huwelijk. Haar familie heeft een hekel aan de geruchten dat mensen Libiërs christen willen laten worden. Ze verafschuwen het idee dat hun vrouwen zouden uitgaan in minirokjes en roken. Ze willen de corrupte christelijke levensstijl die ze zien in Hollywood-films niet gaan zien in hun samenleving.

Sommige vrouwen willen meer vrijheid om te kiezen om de hoofddoek te dragen of niet. Maar ze nog bekijken het christendom nog steeds als iets negatiefs, als iets van het Westen.

Een openbaring van wie Jezus is en wat het betekent om Hem te volgen is nodig om hen aan te trekken om Hem. Hoe zou ons leven als gelovigen binnen en buiten Libië ertoe kunnen bijdragen dat ze een getrouw beeld van Jezus kunnen gaan zien? Hoe kunnen we bidden voor buitenlandse en lokale gelovigen?
Lees, mediteer en bid Romeinen 12


 

15-02-19

Benghazi
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen.
Johannes 1:4

In het oosten van het land ligt Benghazi, de tweede stad van Libië. Op 15 februari 2011, werd de woordvoerder gearresteerd van de slachtoffers van de slachting van 1996 in de Abu Salim Gevangenis. De kleine vreedzame demonstratie die volgde was twee dagen later heftig beeindigd, toen de politie het vuur opende en 14 mensen doden. Dit leidde tot de revolutie van het land, dat leidde tot de val van Gaddafi en de chaos die nog steeds regeert het land.

Historisch gezien staan de inwoners van Benghazi bekend als verzorgers en beschermers van elke berooid persoon die bij hen komt. Net als het prominente bezienswaardigheid van de stad, een oude vierkante vuurtoren, heeft Benghazi gediend als een gastvrij baken voor mensen die de weg kwijt waren. Maar nu is de stad zo geestelijk verloren als nooit tevoren.

Sinds 2011, zijn leden van het leger en de politie, maar ook sociale activisten in koelen bloede vermoord in moskeeën, scholen en zelfs in hun huizen. Gevechten gaan door op dagelijkse basis tussen elkaar bestrijdende milities en partijen. Veel onschuldig bloed is vergoten.

Eén vrouw uitte haar frustratie na een nieuwe ronde van gevechten: “Gebouwen zijn gemaakt van stenen en cement en we deze kunnen we weer opnieuw opbouwen. Maar de zielen van de jongeren van Benghazi worden afgeslacht door terroristen.”

De afgelopen twee jaar hebben we ook een toename gezien van aanvallen en moorden op buitenlandse gelovigen en kerken. Veel christenen zijn vertrokken of gedwongen om de stad en het land te verlaten.

Als je deze week tijd neemt om te bidden, vraag om Gods genade over Benghazi. Vraag de Heilige Geest om Gods bedoeling te onthullen voor de stad en haar inwoners.
Lees, mediteer en bid Jesaja 59


 

15-02-12

4 e Verjaardag van de Vevolutie van 17 februari.

“… doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: ‘Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven.’ Deze zin, ‘Nog eenmaal,’ geeft de verwijdering aan van dingen die door elkaar geschud kunnen worden – de dingen die zijn gemaakt- opdat de dingen die niet kunnen worden geschud kunnen blijven “

Hebreeën 12:26-27

Khaled is 30 jaar oud en woont in een stad een paar uur buiten Tripoli. Toen de revolutie begon, deed hij enthousiast mee toen het zijn stad bereikte. Een paar maanden later merkte hij op, “De afgelopen maanden zijn als de hel geweest. Oorlog is echt vreselijk – dat heb ik nooit geweten van tevoren. Gaddafi is niet menselijk, hij is als een duivel. Ik was vele keren dicht bij de dood. We vochten elke dag om in leven te blijven, totdat de andere rebellen kwamen en ons redden. Die dag was een heilige dag, de dag van onze overwinning.”

Twee jaar later, ontmoedigd door het aanhoudende geweld en de daden van agressie tegen buitenlanders, zei hij, “Sommige van deze zogenaamde revolutionairen hebben de meest verschrikkelijke dingen gedaan tegen burgers in de naam van de revolutie.”

Net als veel andere Libiërs wilde Khaled het land te verlaten, maar besloot om te blijven voor zijn gezin. Nu, drie jaar later, voeren desillusie en wanhoop de boventoon: “Het trieste is dat onschuldige mensen in het kruisvuur komen, alsof het menselijk leven niets waard is. Mensen hebben hier elke dag last van gewapende overvallen, vuurgevechten en ga zo maar door. Ik realiseer me nu dat het probleem niet met Gaddafi was. Libiërs zijn erg leeg van binnen en als de gelegenheid zich biedt, wordt de duisternis binnen in hen blootgesteld. Maar misschien is dit de menselijke natuur. Soms voel ik me echt wanhopig. Is dit echt zoals we eruit zien? Is dit echt de menselijke natuur? Ik wil echt leven in een plaats met vrede, zonder oorlog en haat. Ik voel me verloren en wordt gek van deze situatie. Ik vraag me af of er licht is aan het einde van deze tunnel?”
Lees, mediteer en bid Hosea 2: 14-23


 

15-02-05

Het Leven Voor de Jeugd

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Jeremia 29:11

Het aanhoudende geweld sinds de revolutie heeft invloed op de kinderen van Libië, omhult hun leven in een klimaat van angst.

Ahmed is 13 jaar oud. Terwijl hij in school zit om zijn eindexamen te schrijven ontplofte een bom slechts twee blokken verderop. Het was zo’n alledaagse gebeurtenis dat hij alleen opkeek en verder ging met een zucht. Maar wanneer een militair vliegtuig zeer laag over de school vloog twee dagen later, doken hij en zijn klasgenoten en brak hij uit in koud zweet. Ze dachten dat ze werden aangevallen.

Zijn 15-jarige broer, Mahmoud, viel een keer in slaap in de klas en toen de leraar met een liniaal op zijn bureau sloeg om hem wakker te maken, barstte hij in tranen uit.

In veiligere tijden, speelde Ahmed in de straat om te voetballen met zijn vrienden. Zijn ouders staan hem dit niet meer toe. Ze zijn bang dat hij kan worden ontvoerd. Soms zit zijn vader buiten met andere mensen uit de buurt, en dan kunnen hij en zijn vrienden onder toeziend oog van hun vaders spelen.

Net als alle lokale families die hij kent, bezit Ahmed’s familie vuurwapens voor bescherming. Zelfs zijn broer Mahmoud loopt rond met een pistool.

Ahmed verveelt zich thuis. Hij is gefrustreerd en boos, en toch is er niets dat hij kan doen om de situatie te veranderen. Soms wil hij alleen maar uithalen naar iemand om zich te ontdoen van al de woede van binnen. Toen zijn vriend nam zijn favoriete potlood pakte gisteren vloog hij op. Het voelde alsof hij zou kunnen doden als de leraar niet had ingegrepen.
Lees, mediteer en bid Jesaja 11:1-10


 

15-01-29

De Berbers

“Indien dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.”
Johannes 8:36

“Salaam” dacht hij het enige lid was van de Amazigh-stam die Jezus kende. Iedereen in zijn dorp en gebied van Libië waren niet-Arabische moslims.

Stel je voor hoe “Salaam” verrast was toen hij op een dag twee gelovigen in Jezus die zijn taal spraken uit een buurland ontmoette! Tranen van vreugde liepen over hun gezichten terwijl ze gemakkelijk met elkaar spraken en toen de gelovigen beschreven hoe duizenden Amazigh Christen zijn geworden in het buurland.

De Amazigh, ook wel bekend als Berbers zijn de oorspronkelijke bewoners van Noord-Afrika. Libische Berbers wonen in steden in het Jabal Nafoesa-gebergte, langs de kust in Tripolitanië en in woestijnoases in Cyrenaica en Fezzan. Veel Libiërs die denken van Arabische afkomst te zijn, hebben ook sporen van gemengde berberafkomst.

Sinds de revolutie van 2011, hebben de Amazigh in Libië openlijk hun vlag getoond en leerden ze de Tamazight taal aan hun kinderen. Het symbool op hun vlag staat voor hen als “vrij en nobele mensen”. Ze zijn hoopvolle en hardwerkende mensen.

Voor de komst van de Islam, waren de Amazigh christenen, joden of polytheïsten. Vandaag is de meerderheid van de Amazigh moslims, hoewel sommige inzien dat de religie hen werd opgedrongen eeuwen geleden.

Lees, mediteer en bid Johannes 4: 1-42


 

15-01-22

Derna

Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
Efeziërs 6:12

Derna is een havenstad in het oosten van Libië met een bevolking van meer dan 100.000 mensen. Het ligt tussen de bergen, de Middellandse Zee en de woestijn. De stad is de thuisbasis van mensen van gemengde afkomst.

Het is een bolwerk van radicale groeperingen zoals Ansar al-Sharia, geklasseerd door de VN als een terroristische organisatie. In april 2014, maakte een aftakking van die groep bekend dat zij de islamitische sharia-wetgeving in Derna geïmplementeerd had. De zelfbenoemde “Shura-Raad van Islamitische Jeugd” heeft naar verluidt islamitische rechtbanken geopend en begon een religieuze politie in de stad. Tientallen gemaskerde leden zijn verschenen in militaire kleding, regelmatig paraderend in pick-up trucks zwaaiend met raketwerpers en zware machinegeweren en de zwarte en witte vlag die jihadisten gebruiken. In augustus zette de Shura-Raad een video online met de openbare executie van een Egyptische man die beschuldigd was van moord in een voetbalstadion in Derna.

Derna heeft een lange geschiedenis van islamitische radicalisering. Het werd gemarginaliseerd tijdens de Gaddafi-tijdperk, het droeg meer buitenlandse strijders per hoofd van de bevolking bij aan Al-Qaeda in Irak dan enige andere stad in het Midden-Oosten. Ook komen veel strijders voor IS in Syrië uit Derna. De meerderheid van de senior jihadisten in Libië zijn voormalige Al-Qaeda-leden en er is een ideologische strijd tussen hen en de volgelingen van IS.

In november 2014 beloofden enkele Derna facties trouw aan IS (en haar leider Abu Bakr Al Baghdadi), maar het is onduidelijk hoeveel steun ze hebben. In dezelfde maand zijn de onthoofde lichamen van drie anti-IS activisten gevonden in de stad. De drie hadden informatie over de stad doorgegeven door middel van sociale media waren een paar weken eerder ontvoerd. De stad lijkt een geestelijk donkere plaats te zijn.

Breng wat tijd door in lofprijs en aanbidding als u Derna naar de troon van God brengt; nodig Zijn waarheid en licht uit naar Derna. Vraag de Heilige Geest om Gods hart te openbaren voor de inwoners en de extremistische groepen. Wat zijn Zijn doelen en plannen voor hen? U kunt woorden of verzen uit de Bijbel die u ontvangt sturen naar info@pray4libya.net of post het op onze Facebook of Twitter pagina.
Lees, mediteer en bid 2 Kronieken 20:15-22


 

15-01-15

Zaden van de Eeuwigheid

Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter,
alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.
Jesaja 55:10-11

De wortels van het Evangelie in Libië gaan 2000 jaar terug. We zien mensen uit het land in een hoofdrol in het Evangelie – er was Simon van Cyrene (in Oost-Libië) en de aanwezigen bij Pinksteren. Vandaag zijn de oude ruïnes in Libië de stille getuigen van de aanwezigheid van de vroege kerk.

In de moderne tijd wordt het zaad van het Evangelie gezaaid op verschillende manieren. De waarheid over Jezus wordt gedeeld; sommige mensen hebben gedeelten van de Schrift ontvangen; anderen zijn aangeraakt door gebeden van gelovigen. Sommige van de ‘zaaiers’ hebben een hoge prijs voor hun zaaien betaald.

Sommige toeristen bezochten een van de steden waar je nog de overblijfselen van een vroege kerk kunnen zien. Ze ontmoetten een jonge gelovige. Hij was verbaasd om te horen dat Libië werd genoemd in de Bijbel (in Handelingen). Hij vroeg hen of Simon van Cyrene inderdaad uit hun Cyrene kwam. Hij was erg trots en bemoedigd dat zijn land in de Bijbel werd genoemd.

Hoe kunnen we bidden voor het zaad dat is gezaaid? Vraag de Heilige Geest om ons te laten zien hoe we kunnen bidden voor het zaad van het Evangelie, dat een lange tijd geen vrucht heeft gedragen?

Lees, mediteer en bid Ezechiël 47


 

15-01-08

Proclamatie

Heft uw hoofden op, gij poorten!
En verheft u, gij eeuwige deuren!
En de Koning der ere komt binnen.
Wie is deze Koning der ere?
De Heer, sterk en machtig, de Heer geweldig in de strijd

Ps 24: 7-8

Terwijl ze in de politiecel zat, niet wetende dat ze voor de rechter zou gaan verschijnen die dag, voelde een vervolgde gelovige dat God haar Psalm 24 gaf om te bidden over Libië. Later, terwijl de bewakers haar naar het gerechtsgebouw reden, zag ze graffiti op een muur: “Heft uw hoofd, o Libië”. God is Libië niet vergeten. Hij heeft goede plannen voor het land.

Verkondig Gods naam over Libië en haar volk, en nodig het Licht uit in het land. Bidt voor machtige krijgers om op te staan uit dit land en dit volk. Nodig de mannen en vrouwen van vrede uit om de deur van het Evangelie te openen en de Koning der koningen te verwelkomen.

Hebt u specifieke beloften ontvangen voor dit kostbare land? Bid ze uit of vraag de Heilige Geest voor Bijbelgedeelten of beloften om te bidden. Je kunt Gods grootheid en macht over Libië verkondigen in liederen van lofprijs en aanbidding.

Lees, mediteer en bid Jesaja 35


 

15-01-01

Bolwerken Slechten

Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet, te ontzenuwen; alle barrières tussen God en de mensen worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus..
2 Kor. 10:4-5 (Het Boek)

Ghaddafi gebruikte hekserij om zichzelf in het zadel te houden en zich te beschermen tegen zijn vijanden. Hoewel hij niet langer de macht heeft, heersen de machten van de duisternis die de toegang verkregen door generaties van occultisme, zonden en vloeken nog steeds. In de afgelopen 4 jaar is veel bloed vergoten. Het lijkt alsof Libië is uitgegroeid tot de speeltuin van Satan; duisternis sluipt golf na golf verder.

Bolwerken in Libië omvatten hekserij, trots, eigengerechtigheid, anti-Christus (het ontkennen van de dood, opstanding en het zoonschap van Jezus), dood en humanisme.

Door Jezus komen we vrijmoedig naar de troonzaal. Sta de Heilige Geest toe om ons hart te onderzoeken en, in nederigheid en vertrouwen in Jezus, laten we deze bolwerken afbreken in gebed; de werken van de boze afbreken, zodat we de grond voorbereiden op het Koninkrijk.

Vraag de Geest of er nog andere krachten zijn of bolwerken die we moeten afbreken. Sta op tegen deze bolwerken en blijf de Geest vragen voor meer openbaring.

Nodig enkele andere gelovigen uit om deze week één of meerdere dagen te vasten voor het land. Eindig uw tijd van gebed in aanbidding en dank aan onze Koning der koningen.

Lees, mediteer en bid Psalm 97